Post | januari 2024 | Nieuws voor organisaties | 2 min lezen

Maatschappelijke Diensttijd (MDT): Een kansrijk avontuur voor jongeren en maatschappelijke organisaties

maatschappelijke diensttijd voor jongeren

Maatschappelijk betrokkenheid maakt gelukkig

Het CBS heeft onlangs de resultaten van een effectevaluatie Maatschappelijke Diensttijd gepubliceerd. In de resultaten is onder andere te lezen dat de groep die een MDT traject had gevolgd meer in aanraking kwam met mensen van andere herkomst. Daarnaast zette zij zich meer in op vrijwillige basis dan de referentie groep. Ook gaf de groep van het MDT traject aan dat ze de waarde van maatschappelijke betrokkenheid beter konden inschatten. Op de vraag hoe gelukkig zij zich voelden was er een klein positief verschil tussen de groep MDT en referentie groep.


Wat is Maatschappelijke Diensttijd?

Maatschappelijke Diensttijd (MDT) is een programma dat jongeren de kans biedt om zich vrijwillig in te zetten voor de samenleving. Terwijl ze tegelijkertijd persoonlijke vaardigheden ontwikkelen en nieuwe ervaringen opdoen. Het doel van MDT is om jongeren te ondersteunen bij hun persoonlijke groei, hen te laten kennismaken met verschillende maatschappelijke vraagstukken, en hen de gelegenheid te geven om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.Subsidie voor maatschappelijke organisaties

MDT-subsidie is een financiële ondersteuning voor maatschappelijke organisaties die projecten willen realiseren die de ontwikkeling van jongeren bevorderen. Deze jongeren kunnen gedurende maximaal 6 maanden deelnemen aan trajecten waarin ze hun talenten ontwikkelen, nieuwe mensen ontmoeten en actief bijdragen aan de samenleving. En voor dit project kan jij namens jouw maatschappelijke organisatie een subsidie aanvragen.


De subsidie kan aangevraagd worden voor: werving, intake en matching, jongeren begeleiden, uitvoeren van activiteiten en/of coördineren van de werkzaamheden.


De aanvraag periode loopt van 1 februari 2024 tot en met 15 mei 2024.


Meer informatie over de subsidie lees je hier.Expeditie Nieuwe Gezichten

Tijdens de workshop Expeditie Nieuwe Gezichten, dat we regelmatig voor organisaties aanbieden, hebben we het ook over het benaderen van nieuwe doelgroepen. Met deze subsidie krijgen maatschappelijk organisaties extra stimulans om een nieuwe doelgroep te enthousiasmeren voor vrijwilligerswerk.


Wil je advies rondom het MDT-project of meer informatie ontvangen over de workshop Expeditie Nieuwe Gezichten? Neem dan vooral contact met ons op!

Deel blogpost