Skip Sidebar

Over ons

De Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht geeft, gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk advies aan het college van B en W, met als doel om het gemeentelijk beleid en de uitvoering hiervan te ...

Buurt & omgevingSociale rechtvaardigheid
Goede gezondheid en welzijn
Deel
Meedenken/adviseren over het beleid in Stichtse Vecht?

Meedenken/adviseren over het beleid in Stichtse Vecht?

Structureel werk · 4–10 uur/week
Maarssen, Utrecht, Nederland
Advies & Mentoring
Buurt & omgeving
Goede gezondheid en welzijn
Deze vrijwilligersvacature is verlopen Je kan hier andere vrijwilligersvacatures vinden.5 plaatsen over.
Activiteit Delen
Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht
#47243
Scan me of ga naar www.vrijwilligersstichtsevecht.nl/o/Adviesraad-Sociaal-Domein-Stichtse-Vecht/activiteiten/Meedenkenadviseren-over-het-beleid-in-Stichtse-Vecht/47243 om je aan te melden

Contactpersoon

Samenvatting

De Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht geeft, gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk advies aan het college van B en W,

Uitgebreide omschrijving

De Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht (hierna de Adviesraad) denkt in co-creatie mee en geeft het college gevraagd en ongevraagd advies. Daarbij nadrukkelijk opkomend voor een sociaal leefbare samenleving met bijzondere aandacht voor de mens in kwetsbare omstandigheden. De adviezen komen vaak breed tot stand met de samenwerkende netwerkgroepen/ achterban rond de Adviesraad.


Wat is de Adviesraad

 • Is onafhankelijk. Bestaat uit leden, die vier jaar zitting hebben op persoonlijke titel en in Stichtse Vecht wonen;
 • Vergadert maandelijks op de 1e woensdag, vanaf 19.30 uur, van de maand;
 • Neemt deel aan bijeenkomsten en overleggen binnen de gemeente en in de regio;
 • Werkt samen met Netwerkgroepen van belangenbehartigers;
 • Adviseert gedegen het college gemiddeld 17 keer per jaar.

Wat vraagt de Adviesraad

 •  Oog hebben voor de collectieve belangen van alle inwoners.
 •  In staat zijn het beleid en de uitvoering kritisch te beoordelen.
 •  Goed kunnen samenwerken en een teamplayer zijn.
 •  Bereid zijn om minimaal 4 uur per week, als vrijwilliger, zich in te zetten.  


Dag(en) en dagdelen: Woensdagavond.


Werktijden, frequentie en duur: vier uur per week


Vaardigheden: 

Wie zoekt de Adviesraad: inwoners, die

 • In staat zijn om het kunnen (mede)opstellen van adviezen en andere stukken.
 • Goede schriftelijke- en communicatieve vaardigheden hebben.
 • Betrokken zijn bij of functioneren binnen hun woonkern/wijk.
 • Niet werkzaam zijn bij de gemeente of haar samenwerkende partners, die belang hebben bij het gemeentelijk beleid.
 • De Adviesraad in- en extern kunnen vertegenwoordigen.
 • Haar/zijn kennis/kunde graag willen delen.


Algemeen: 

Veel kennis en kunde van het sociaal domein, de gemeentelijke organisatie en vooral plezier en energie met/van je werkzaamheden.


Inwerkmethode en begeleiding: 

Vanuit het DB en de Ondersteuner.


Scholing: 

Deel kunnen nemen aan bijeenkomsten, overleggen en cursussen.


Onkostenvergoeding: Een vrijwilligersvergoeding.

Wat wij vrijwilligers aanbieden

💸 Vrijwilligersvergoeding

Hoe kom ik er?

Deze vrijwilligersvacature is verlopen Je kan hier andere vrijwilligersvacatures vinden.5 plaatsen over.
Activiteit Delen
Maarssen Activiteiten > Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht > Meedenken/adviseren over het beleid in Stichtse Vecht?

Over Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht


De Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht geeft, gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk advies aan het college van B en W, met als doel om het gemeentelijk beleid en de uitvoering hiervan te beïnvloeden, zodat alle inwoners van Stichtse Vecht op basis van zelfredzaamheid optimaal kunnen participeren in de samenleving. De Adviesraad stelt nadrukkelijk hierbij op te komen voor een sociaal leefbare samenleving met bijzondere aandacht voor de mens in kwetsbare omstandigheden. De Adviesraad richt zich op drie belangrijke Taakvelden: 1. Wonen, Welzijn en Zorg (Wmo), 2. Sociale Zaken (Participatiewet, Schuldhulpverlening en Werk en Inkomen), 3. Jeugdzorg (Jeugdwet en Wet Passend Onderwijs). In Taakveldgroepsverband wordt er gewerkt aan de gestelde doelen, waarbij tevens een relatie wordt onderhouden met de relevante regionale en landelijke Netwerkgroepen (o.a. de Jongerenraad Stichtse Vecht, de Seniorenraad Stichtse Vecht, het Platform Cliëntenraden Stichtse Vecht, Netwerk Beter Samen, de Sportraad, het Platform Gehandicapten, de Kerken, Zorgbelang, etc.).