Skip Sidebar

Over ons

De Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht geeft, gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk advies aan het college van B en W, met als doel om het gemeentelijk beleid en de uitvoering hiervan te ...

Buurt & omgevingSociale rechtvaardigheid
Goede gezondheid en welzijn
Deel
Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht

Over Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht


De Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht geeft, gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk advies aan het college van B en W, met als doel om het gemeentelijk beleid en de uitvoering hiervan te beïnvloeden, zodat alle inwoners van Stichtse Vecht op basis van zelfredzaamheid optimaal kunnen participeren in de samenleving. De Adviesraad stelt nadrukkelijk hierbij op te komen voor een sociaal leefbare samenleving met bijzondere aandacht voor de mens in kwetsbare omstandigheden. De Adviesraad richt zich op drie belangrijke Taakvelden: 1. Wonen, Welzijn en Zorg (Wmo), 2. Sociale Zaken (Participatiewet, Schuldhulpverlening en Werk en Inkomen), 3. Jeugdzorg (Jeugdwet en Wet Passend Onderwijs). In Taakveldgroepsverband wordt er gewerkt aan de gestelde doelen, waarbij tevens een relatie wordt onderhouden met de relevante regionale en landelijke Netwerkgroepen (o.a. de Jongerenraad Stichtse Vecht, de Seniorenraad Stichtse Vecht, het Platform Cliëntenraden Stichtse Vecht, Netwerk Beter Samen, de Sportraad, het Platform Gehandicapten, de Kerken, Zorgbelang, etc.).

Foto's