Post | december 2021 | Kennisbank vrijwilligers | 1 min lezen

Mag je vrijwilligerswerk doen naast een uitkering?

Ontvang jij een WW-uitkering en wil je vrijwilligerswerk doen? Dat kan, graag zelfs!


Vrijwilligerswerk is een goede manier om o.a. werkervaring op te doen, je netwerk te verbreden en sociale contacten te onderhouden. Als je vrijwilligerswerk doet, blijf je in beweging. Je leert nieuwe mensen kennen, je netwerk groeit. Je leert nieuwe vaardigheden en maakt kans op een vaste baan. Door vrijwilligerswerk kom je weer in een werkritme. En je betekent iets voor anderen. Dat geeft je een goed gevoel.


Naast je uitkering mag je vrijwilligerswerk doen. Sterker nog vanaf 1 januari 2019 is de regelgeving versoepeld. Vanaf nu mogen vrijwilligers met behoud van hun WW-uitkering bij alle stichtingen, verenigingen en bewonersinitiatieven vrijwilligerswerk doen. Het mag alleen geen verkapte betaalde arbeid zijn en je moet je houden aan de verdere voorwaarden.


Vanaf 1 januari 2019 kunnen vrijwilligers een belastingvrije vergoeding krijgen van maximaal € 170 per maand of maximaal € 1.700 per jaar. Hieronder valt ook betaling in natura, zoals een voetbalshirt. Onkosten worden ook boven dit bedrag nog steeds vergoed, maar moeten worden aangetoond. Vrijwilligers betalen over de vergoeding geen belasting en premie volksverzekeringen. Ook de organisatie waarvoor de vrijwilliger werkt, betaalt hierover geen premies werknemersverzekeringen. Met deze maatregel wil het kabinet vrijwilligerswerk stimuleren.


Wil je vrijwilligerswerk doen? Bekijk hier wat de regels zijn voor het doen van vrijwilligerswerk met behoud van jouw WW uitkering. Vraag altijd vooraf toestemming aan het UWV; dit doe je door een aanvraagformulier in te vullen en te versturen via jouw Werkmap. Je kunt ons als Vrijwilligerscentrale natuurlijk ook benaderen met jouw vraag.

Deel blogpost