Post | november 2021 | Kennisbank vrijwilligers | 2 min lezen

Hoe werkt de collectieve vrijwilligersverzekering voor mij? Hieronder de meest gestelde vragen


Welke vrijwilligers zijn binnen de gemeente verzekerd?

Alle vrijwilligers binnen de gemeente Stichtse Vecht. De verzekering hanteert de volgende defintie: een vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Uitgesloten zijn: vrijwillige brandweer en vrijwillige politie.


Zijn mantelzorgers ook verzekerd?

Ja, mantelzorgers zijn meeverzekerd op de Vrijwilligerspolis. De verzekering hanteert de volgende definitie: mantelzorg is langdurige en intensieve zorg, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep door een persoon, minimaal 8 uur per week, wordt geboden aan een hulpbehoevende chronische zieke en/of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buren. Overigens worden mantelzorgers niet beschouwd als vrijwilliger. Dit hangt samen met de persoonlijke relatie die mantelzorgers hebben met degenen die zij verzorgen van minimaal 8 uur per week, aan een hulpbehoevende chronische zieke en/of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buren. 


Moet de vrijwilliger of mantelzorger zich aanmelden voor de verzekering?

Nee, er is geen registratie nodig. Alle vrijwilligers en mantelzorgers binnen de Gemeente Stichtse Vecht zijn verzekerd.


Welke rubrieken zijn verzekerd op de VNG Vrijwilligerspolis?

De gemeente Stichtse Vecht heeft zowel een basispolis als een pluspolis afgesloten. Onder de basispolis vallen de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers en de aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers. Onder de pluspolis vallen de aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen, bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers, verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers en de rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers.


Kan een organisatie haar aansprakelijkheidsverzekering opzeggen?

Het opzeggen van de aansprakelijkheidsverzekering is niet verstandig, omdat een vereniging/stichting ook het risico loopt aangesproken te worden voor gebeurtenissen die niet direct het gevolg zijn van/of verband hebben met vrijwilligerswerk. Betreft het een vereniging? Dan heb je naast vrijwilligers ook leden. Als een lid schade toebrengt aan een derde kan de vereniging ook aangesproken worden. 


De Vrijwilligerspolis heeft een secundaire dekking (behalve de Ongevallenverzekering), hoe gaat de afdeling schade hier mee om?

De vrijwilliger of organisatie stuurt het ingevulde digitale schadeformulier naar de Vrijwilligerscentrale. Vervolgens stuurt de Vrijwilligerscentrale het schadefomrulier door naar Centraal Beheer Achmea en de betreffende schadebehandelaar zoekt uit of er eventueel op de eigen verzekering van de vrijwilliger of organisatie een schadevergoeding te verkrijgen is. Als dat zo is, stuurt Centraal Beheer Achmea de claim door naar de andere verzekeraar om af te handelen, terwijl de vrijwilliger/organisatie over deze doorzending wordt geïnformeerd. Mocht de claim niet te verhalen zijn bij de andere verzekeraar, dan neemt Centraal Beheer Achmea de claim in behandeling.


Valt een Vereniging van Eigenaren ook onder de dekking van de vrijwilligerspolis?

Nee. Als VVE behartig je de belangen van de eigenaren van bijvoorbeeld een appartementencomplex. Hierbij wordt dan ook geen maatschappelijk belang gediend.


Mag een vrijwilliger een vergoeding krijgen voor zijn werkzaamheden?

Ja, dat mag. Zolang de vergoeding binnen de grenzen blijft die de belastingdienst hiervoor hanteert.


Zijn vrijwilligers uit een verzekerde gemeente altijd verzekerd?

Vrijwilligers uit een verzekerde gemeente, die vrijwilligerswerk gaan doen in een andere gemeente, zijn verzekerd op de polis van de woongemeente. Vrijwilligers uit een onverzekerde gemeente, die vrijwilligerswerk gaan doen voor een organisatie uit een verzekerde gemeente, zijn ook verzekerd.


Zijn maatschappelijke stagiaires ook verzekerd op de Vrijwilligerspolis?

Ja, maatschappelijke stagiaires zijn meeverzekerd op de VNG vrijwilligersverzekering.

Deel blogpost