Post | februari 2024 | Buurtinitiatieven - nieuws & verhalen | 2 min lezen

Inspiratie buurtiniatief: Kerstpakketten voor inwoners van de Willem van Hoornhof

kerstbox als buurtinitiatief

Docent Fanny Jungbluth nam contact op met Wijzer in Vrijwillige Inzet om haar mooie initiatief te vertellen. Zij had het idee om jong en oud aan elkaar te verbinden. Door leerlingen uit de eerste en tweede klas van de Rientjes Mavo een kerstpakket te laten maken via school en deze te verspreiden onder inwoners die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit is Samen met de Zonnebloem en netwerk Senioren georganiseerd. Waarbij de maatschappelijk makelaar van Wijzer in Vrijwillige Inzet de partijen bij elkaar heeft gebracht en heeft geadviseerd. Zodat dit mooie idee kon worden uitgevoerd in de maand december.


Leerlingen hadden de dozen mooi versierd, een persoonlijke kaart gemaakt en samen met allerlei houdbare producten werd het een mooi kerstpakket. Op de dag zelf werden met 14 leerlingen en enkele docenten een briefing gehouden, waarin zij informatie kregen hoe een pakket aan te bieden aan de 45 inwoners van de Willem van Hoornhof. Een vrijwilligster van de Zonnebloem en de maatschappelijk makelaar van Wijzer in Vrijwillige Inzet gaven informatie en tips aan de leerlingen. Je brengt verschillende generaties met elkaar in contact, die niet altijd met elkaar in aanraking komen. Je zorgt ervoor dat zij benieuwd zijn naar de ander. Dat de leerlingen de leefwereld van de ander leert begrijpen. Iedereen heeft een geschiedenis en een verhaal.


Inwoners van de Willem van Hoornhof waren enorm verrast. Niet alleen ouderen wonen in dit complex, maar ook statushouders en inwoners die tegenslagen hebben gehad. Leerlingen kregen mooie reacties en waren zelf ook verrast. Sommige inwoners lieten een traantje omdat zij ontroerd waren door de actie van de leerlingen of omdat ze deze kerstbox hard nodig hadden. De jongeren hadden korte gesprekjes. Ook waren er inwoners, die als dank, koekjes trakteerde uit hun thuisland.


Na het verspreiden van de pakketten kwamen alle leerlingen weer bij elkaar in de in de zaal van Activiteitencentrum Zebraspoor om ervaringen te delen met elkaar. Het is mooi om te zien dat verschillende groepen, die elkaar normaal niet zo snel zien, elkaar ontmoeten.


Buurtiniatieven zorgen voor verbinding en dragen bij aan positieve gezondheid (zingeving, ertoe doen). Heb jij een idee voor een initiatief? Kijk dan vooral op de pagina 'buurtiniatief' voor meer informatie. Of neem contact met ons op.

Deel blogpost
Gerelateerde blogposts