Opvang van vluchtelingen

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle informatie over de opvang van vluchtelingen in Stichtse Vecht, zowel over gemeentelijke als particuliere opvang. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

Algemeen

Er bestaan 2 handreikingen van de Rijksoverheid, een voor de particuliere opvang en een voor de gemeentelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen. Deze handreikingen worden regelmatig bijgewerkt. Hierin is veel informatie opgenomen en kunt u antwoord vinden op de meest gestelde vragen, zoals op het gebied van gezondheidszorg, werken, aansprakelijkheidsverzekering, invloed op uitkeringen en toeslagen en huisdieren.

Gemeentelijke opvang

VRU

In de veiligheidsregio Utrecht zullen 2000 vluchtelingen worden opgevangen. De gemeente Stichtse Vecht is bezig met het realiseren van langdurige opvanglocaties.

Bij het regionaal Klant Contact Centrum (KCC) vanuit de Veiligheidsregio (VRU) kunnen bedrijven, particulieren en gemeenten terecht met vragen over de opvang van vluchtelingen. Het KCC is 7 dagen per week van 10.00 tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 088 - 878 44 60.


Gemeente Stichtse Vecht

De gemeente is bezig met het realiseren van gemeentelijke opvang. Hoeveel vluchtelingen de gemeente Stichtse Vecht gaat opvangen is afhankelijk van de locaties die zij kunnen realiseren. Voor meer informatie en vragen hierover kunt u terecht op de website van de gemeente.


Particuliere opvang

Er zijn al een zeer groot aantal vluchtelingen opgevangen door particulieren en kerken. Indien u al vluchtelingen heeft opgevangen dan kunt u dit hier doorgeven aan de gemeente Stichtse Vecht. Er is een online formulier voor gastgezinnen. Daarnaast kunnen de vluchtelingen zich online (voor) registreren. Op basis van deze voorregistratie keert de gemeente leefgeld uit.


De rijksoverheid heeft in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeente, het Rode Kruis , Vluchtelingenwerk Nederland , het leger des Heils en Take care BnB de handreiking particuliere opvang Oekraïners opgesteld. Lees deze goed door! De meest recente versie vindt u via deze link.


Op de website van Vluchtelingenwerk vind je veel informatie voor mensen die vluchtelingen opvangen of dit overwegen.


Bemiddelingsorganisaties

De volgende organisaties bemiddelen in particuliere opvang:


Onhoudbare situatie

Heeft u vluchtelingen in huis zonder tussenkomst van Take Care BnB en is de situatie niet langer houdbaar. Geeft dit door aan de gemeente via het mailadres: oekraï[email protected]

Zij kijken of ze deze mensen binnen de gemeente kunnen herplaatsen. Lukt dat niet dan wordt er in samenspraak met de VRU naar een andere oplossing gezocht. Het is zaak dat u de gemeente tijdig laat weten dat u wilt stoppen met opvang van vluchtelingen of dat de situatie niet langer houdbaar is.


Particuliere opvang met tussenkomst van Take Care BnB

Heeft u vluchtelingen via Take Care BnB in huis dan dient u het bij Takecare BnB te melden. Zij kijken dan naar herplaatsing.

Geef het vertrek van een vluchteling ook door aan de gemeente. De vluchteling moet namelijk uitgeschreven worden en dit heeft invloed op het leefgeld.


Doorstroom van particuliere opvang naar gemeentelijke opvang

In verhouding met andere gemeente is het aantal vluchtelingen opgevangen door particulieren veel hoger dan in andere gemeenten. Voor de meest gastgezinnen is dit een tijdelijke situatie.

Het is zaak dat u tijdig bij de gemeente aangeeft dat u met de opvang wilt stoppen en per welke datum. U kunt dit doorgeven via het mail adres [email protected].


Het is voor de gemeente niet mogelijk om voor alle vluchtelingen die nu bij particuliere zijn opgevangen gemeentelijke opvangplekken te realiseren. Zij hebben we de intentie, dit in het belang van het welzijn van de vluchtelingen, om zoveel mogelijk mensen binnen de gemeente te herplaatsen of door te stromen naar gemeentelijke opvang. Als dit niet lukt dan wordt er in samenspraak met de VRU naar een nieuwe opvanglocatie buiten de gemeente gekeken.


Verzekering

Bron: Verbond Nerderlandse verzekeraars:

Gasten zijn meestal (voor een bepaalde periode) meeverzekerd op de inboedel-, opstal en aansprakelijkheidsverzekering van het gastgezin. Neem altijd contact op met je verzekeraar om te melden dat je vluchtelingen in huis neemt. Je verzekeraar kan je dan van meer informatie voorzien.

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen over opvang vluchtelingen beantwoord de de veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Waarom 2.000 opvangplekken in de regio Utrecht?
Wat als er nog meer opvangplekken nodig zijn?
Hoe lang ...
Lees meer

Vragen uitgezocht door Vluchtelingenwerk Nederland

Waar vind ik informatie over de laatste stand van zaken over Oekraïense vluchtelingen?
Algemene situatie ...
Lees meer

Mogen Oekraïense Vluchtelingen vrijwilligerswerk doen?

Ja dat mag. Ze hebben een speciale verblijfstatus en zijn in dat opzicht anders dan ongedocumenteerden of ...
Lees meer

Samenwerkingspartners

Kledingbank Stichtse Vecht
Abrona
De sirkel