Over Vereniging Vrienden Slot Zuylen

De Vereniging Vrienden van Slot Zuylen heeft tot doel het bevorderen van de instandhouding van Slot Zuylen. Zij doet dat door bekendheid te geven aan het bestaan van Slot Zuylen, door het aankopen van kunstvoorwerpen of bijdragen daaraan, door het schenken van geldmiddelen, door het in bruikleen geven van kunstvoorwerpen en door het organiseren van activiteiten op Slot Zuylen, zoals concerten.

Foto's