Over Stichting Veilig Onderwijs

Onze missie: Scholen en kindcentra ontzorgen door ze te helpen om te voldoen aan de wet "Veiligheid op school". Tevens bevorderen we de samenwerking tussen alle betrokkenen van die school/kindcentra. Dit doen wij door het maken van een eigen sociaal veiligheidsbeleid op maat op te stellen of, indien nodig, bij te stellen. We monitoren het beleid en stellen dit, indien nodig, bij. Wij doen dat op een manier waardoor het beleid uitvoerbaar is voor onderwijzenden van de school. Op deze manier is het beleid "leefbaar'. Hiermee toont een school of een kindcentra aan dat zij een veilige leer-, en leefomgeving bieden aan hun leerlingen en teamleden. Sociale veiligheid in balans Wij houden het sociaal veiligheidsbeleid in balans en bevorderen her sociaal veilig schoolklimaat, door het voorkomen van ongewenst en pestgedrag, in het belang van het kind, de onderwijzenden en het onderwijs in het algemeen. Dit doen wij door maatwerk te leveren. Tevens geven wij 1 keer per kwartaal een magazine uit. Help je mee? Bekijk onze vacatures en wordt vrijwilliger bij ons. Wij kijken naar je uit.

Foto's