Over Stichting Leergeld Stichtse Vecht

Stichting Leergeld Stichtse Vecht helpt kinderen om mee te doen aan activiteiten binnen- en buiten school als er in het gezin te weinig financiele middelen zijn. Leergeld Stichtse Vecht maakt dat mogelijk door de kosten (of gedeelte daarvan) direct te betalen aan de school, de club of de winkelier uit Stichtse Vecht. Dat doen we alleen als er geen andere regelingen zijn die de kosten kunnen vergoeden. Zo nodig helpen we om daar gebruik van te maken. Leergeld Stichtse Vecht heeft geen bezoekadres. Intermediairs komen bij de gezinnen thuis.

Foto's