Over Sportraad Stichtse Vecht

De Sportraad behartigt de belangen van de sport in de breedste zin van het woord. De Sportraad is daartoe breed samengesteld en bestaat uit leden die zich sterk verbonden voelen met de sport. De Sportraad behartigt zowel de belangen van de binnen- als de buitensport en zowel grote, kleine verenigingen en individuen. Bij de samenstelling van de Sportraad is tevens gezocht naar een evenredige vertegenwoordiging uit de verschillende woonkernen.
Wij adviseren gevraagd en ongevraagd het College van Burgemeester & Wethouders.

Onlangs toegevoegde activiteiten

Nieuwe leden Sportraad Stichtse Vecht
Structureel werk · 1-8 uur/maand
Flexibele locatie
Nieuwe leden Sportraad Stichtse Vecht
Een mooie functie met betrokkenheid bij en invloed op van alles wat met sport te maken heeft. Het belangrijkste is een passie en gedrevenheid voor sport.Geplaatst door Sportraad Stichtse Vecht

Foto's