SOMO

Over SOMO

SOMO is een in Maarssen gevestigde stichting die zich bezighoudt met ontwikkelingssamenwerking. SOMO tracht fondsen in Nederland te werven teneinde projecten te kunnen financieren die er op gericht zijn om de armoede te bestrijden in de krottenwijken van de plaats Outjo in Namibië. Wij zijn een kleine organisatie met slechts enkele (4) bestuursleden. De lijntjes zijn kort. Al het geld dat wij inzamelen gaat voor 100% naar Outjo. Er blijft niets aan de strijkstok hangen!