Over Platform Gehandicapten Stichtse Vecht

Het Platform Gehandicapten Stichtse Vecht (PGSV) heeft als doelstelling om de belangen te behartigen van alle inwoners van Stichtse Vecht met een lichamelijke beperking en/of een verstandelijke functiebeperking en chronisch ziekte in de breedste zin des woords. Dat betekent in de praktijk dat de stichting PGSV de aandacht wil vestigen op alle mogelijke verbeteringen die ertoe kunnen leiden dat er meer drempels verdwijnen, zodat Stichtse Vecht vriendelijker wordt voor mensen met een functiebeperking. Ook zullen we kijken naar voorzieningen t.b.v. ouderenzorg en Recreatie & Toerisme.

Foto's