Skip Sidebar
Kwintes

Kwintes

Non-profit

Over ons

Kwintes ondersteunt mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid bij wonen, werken, leren en recreëren. Kwintes biedt zorg op maat aan een brede cliëntengroep. Het gaat om mensen met een ...

ZorgWelzijnMensen met een beperking
Goede gezondheid en welzijn
Deel

Over Kwintes

Kwintes ondersteunt mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid bij wonen, werken, leren en recreëren. Kwintes biedt zorg op maat aan een brede cliëntengroep. Het gaat om mensen met een psychiatrische diagnose, (tijdelijke) psychosociale problemen, een hersenbeschadiging, een forensische maatregel, een dubbele diagnose (combinatie van verslaving én een psychiatrische diagnose), slachtoffers van huiselijk geweld, tienermoeders, jong en oud met autisme, zwerfjongeren en dak- of thuislozen. Wij bieden onder andere: crisisopvang en vrouwenopvang, beschermd en begeleid wonen, bemoeizorg, dagbesteding en hulp naar werk. Je vindt de diensten van Kwintes met name in de provincies Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland. Veilig Sterk staan in de samenleving. Niet voor iedereen is dat vanzelfsprekend. Zeker niet wanneer je een sociale of psychiatrische kwetsbaarheid hebt. Of wanneer je tijdelijk in een kwetsbare positie zit. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om deze mensen een veilige plek in de samenleving te bieden. Sterk, stabiel en zelfstandig. Wij ondersteunen mensen vanuit hun eigen kracht en mogelijkheden, zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Wij werken klantgericht en slagvaardig. Kwaliteit en veiligheid hebben hoge prioriteit. We dragen daarmee bij aan de stabiliteit van de samenleving. Betekenisvol. De naam Kwintes staat voor ‘oog hebben voor het bijzondere’ en is afgeleid van het woord kwintessens, dat letterlijk betekent ‘het meest wezenlijke van iets’. Wij zijn altijd op zoek naar wat echt belangrijk is