Over Coöperatieve vereniging 't Kampje-Plus


1. Een plezierige leefomgeving voor de (toekomstige) bewoners van 't Nieuwe Kampje, inclusief 'Ter Beekhof' en 'Pleinzicht' door diensten en faciliteiten aan te bieden. 2. Verder ontwikkelen van huisvesting voor senioren, met name in de woongemeenschap van ’t Nieuwe Kampje. We streven naar een evenwichtige samenstelling van bewoners met of zonder zorgbehoefte. 3. Realiseren van een ontmoetingscentrum voor oud en jong in Studio Idee. Het centrum is zowel bedoeld voor de bewoners van 't Nieuwe Kampje als voor alle andere inwoners van Loenen en directe omgeving. Uitgangspunten zijn: integratie van senioren in de samenleving, participatie, verbinding leggen tussen leefgebieden, sectoren en leeftijdscategorieën.

Foto's