Post | november 2021 | Veel gestelde vragen vrijwilligers | 1 min lezen

Hoeveel vrijwilligers hebben we in Nederland?

Door CBS

In 2019 gaf 46,7 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder aan zich het afgelopen jaar minstens één keer als vrijwilliger ingezet te hebben voor een organisatie of vereniging. Er is sprake van een lichte daling ten opzichte van de voorgaande jaren. In 2019 waren er vooral minder vrijwilligers voor verzorging en voor levensbeschouwelijke organisaties dan in de voorgaande jaren.

Deel blogpost