Post | maart 2022 | Kennisbank organisaties | 1 min lezen

Hoe zit het met donaties en sponsoring?

Wat is het verschil tussen doneren en sponsoren?

Een donatie is een bijdrage aan een organisatie om haar doel te bereiken. Een donatie is een ander woord voor een schenking of gift. Maar donatie gebruik je alleen bij een schenking aan een organisatie. Je kunt doneren in geld maar ook in spullen of door gratis werk te leveren. Als de organisatie waaraan je de gift doet een ANBI status heeft kun je dit (soms) aftrekken van je belastbaar inkomen of winst.


Bij sponsoring is, in tegenstelling tot een donatie, altijd sprake van een tegenprestatie. Een sponsor steunt een activiteit, een evenement, een vereniging, een groep personen etc. door geld of andere middelen ter beschikking te stellen, in ruil voor publiciteit als tegenprestatie. Bij sponsoring maken we onderscheid tussen het sponsoren met geld en in natura. Denk bijvoorbeeld aan sponsoring in de vorm van kleding, subsidies (bijvoorbeeld van de gemeente) en giften of een erfenis.


Wat zowel doneren als sponsoren betekent voor de btw, vennootschapsbelasting, schenkbelasting en erfbelasting lees je hier:Wat is het verschil tussen een stichting en een vereniging?

Stichtingen en verenigingen zijn rechtspersonen die zijn opgericht met een bepaald doel, bijvoorbeeld om mensen te laten sporten, muziek te leren, te lezen of om een natuurgebied te beschermen. Verenigingen hebben leden, stichtingen niet. Stichtingen en verenigingen mogen winst maken, maar ze moeten de winst gebruiken voor het doel dat zij nastreven. Zij mogen de winst dus niet uitkeren aan oprichters, bestuurders of leden.


Algemene Nut Beogende Instelling

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen. Welke dat zijn, lees je hier.


Sociaal belang behartigende instellingen

Is jouw organisatie een sociaal belang behartigende instelling (SBBI)? Dan kan jouw organisatie gebruikmaken van een belastingvoordeel. De organisatie hoeft geen schenkbelasting of erfbelasting te betalen over schenkingen of erfenissen die zij ontvangt.

Deel blogpost