Post | september 2023 | Kennisbank vrijwilligers | 2 min lezen

De rol van een vertrouwens contact persoon: luisteren, ondersteunen en begeleiden

vertrouwens contact persoon

In elke organisatie, groot of klein, is het essentieel om een veilige en respectvolle werkomgeving te creëren. Een vertrouwens contact persoon (afgekort VCP) speelt een cruciale rol in het handhaven van deze sfeer door als een toegewijd aanspreekpunt te fungeren voor medewerkers die ondersteuning, advies of begeleiding nodig hebben. Maar wat houdt deze rol in?


Actief luisteren en empathie tonen

Eén van de belangrijkste taken van een vertrouwens contact persoon is het actief luisteren naar de zorgen, klachten of ervaringen van medewerkers. Dit betekent niet alleen horen wat er gezegd wordt, maar ook begrijpen en empathie tonen voor de gevoelens en situaties van de persoon. Het vermogen om zonder oordeel te luisteren is van onschatbare waarde.


Vertrouwelijkheid waarborgen

Medewerkers moeten erop kunnen vertrouwen dat wat zij delen in een vertrouwelijke omgeving blijft. Dit creëert een veilige ruimte waarin mensen vrijuit kunnen praten over hun zorgen.


Advies en ondersteuning bieden

Na het luisteren naar de zorgen van een medewerker, kan een VCP advies en ondersteuning bieden. Dit kan variëren van informeel advies over hoe om te gaan met een situatie tot het begeleiden bij het indienen van een formele klacht. Daarvoor is het van belang dat een vertrouwens contact persoon goed op de hoogte is van de interne beleidslijnen en procedures.


Documentatie en rapportage

In sommige gevallen kan het nodig zijn om meldingen te rapporteren aan het management of andere relevante partijen. Een VCP volgt hiervoor duidelijke protocollen om ervoor te zorgen dat zaken op de juiste manier worden behandeld.


Een vertrouwens contact persoon vervult een cruciale rol in het creëren van een veilige en respectvolle werkomgeving. Door actief te luisteren en een veilige omgeving te creëren dragen zij bij aan het welzijn van alle betrokkenen binnen de organisatie.


En mocht deze rol je aanspreken (of ben je al een vertrouwens contact persoon) dan is er binnenkort een training die je kunt volgen. Het NOV (landelijk platform vrijwillige inzet) organiseert een training op woensdag 27 september in Utrecht. Meer informatie en aanmelden kan via de website van NOV.

Deel blogpost