Nieuwe leden Sportraad Stichtse Vecht

Nieuwe leden Sportraad Stichtse Vecht

Structureel werk · 1-8 uur/maand
Flexibele locatie
FinanciënCoördinerenBestuurLobbyingNederlands
Sport & RecreatieWelzijnBuurt & omgeving
5 plaatsen over.
Activiteit Delen
Sportraad Stichtse Vecht
#82147
Scan me of ga naar www.vrijwilligersstichtsevecht.nl/o/SportraadStichtseVecht/activiteiten/Nieuwe-leden-Sportraad-Stichtse-Vecht/82147 om je aan te melden

Contactpersoon

Samenvatting

Een mooie functie met betrokkenheid bij en invloed op van alles wat met sport te maken heeft. Het belangrijkste is een passie en gedrevenheid voor sport.

Uitgebreide omschrijving

Waar staat de Sportraad voor?

De Sportraad behartigt de belangen van de sport in de gemeente Stichtse Vecht. De Sportraad is een door het gemeentebestuur ingesteld onafhankelijk adviesorgaan en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W. Dat doen we door rechtstreeks contact met sportverenigingen om te horen wat er speelt en leeft.

De Sportraad is ook vertegenwoordigd in Vitaal Stichtse Vecht. De Sportraad vindt het belangrijk dat er binnen onze gemeente meer aandacht is voor sporten en bewegen.  


Samenstelling

De Sportraad bestaat op dit moment uit 5 leden, waarvan 1 voorzitter en 1 secretaris/ penningmeester. In verband met het vertrek van enkele leden en een gewenste uitbreiding van het aantal leden van de Sportraad zijn wij op zoek naar 5 nieuwe leden die zich sterk verbonden voelen met (lokale) sport. We streven naar een goede representatie van alle sportieve inwoners van Stichtse Vecht te zijn. Daarom nodigen we met name jonge inwoners, inwoners met een niet -Nederlandse achtergrond of sporters die bijzondere of speciale sporten uitoefenen uit om te reageren. 

Wij vergaderen circa 7 keer per jaar op een doordeweekse avond (2 uur). De Beleidsadviseur Sport vertegenwoordigt de gemeente en de Wethouder Sport is bij elke vergadering uitgenodigd en is op verzoek aanwezig.


Wat biedt de Sportraad jou?

Een belangrijke vrijwilligersfunctie met betrokkenheid bij en invloed op van alles wat met sport te maken heeft. Zo denken

sportraadleden mee over sport en onderwijs, sportaccommodaties, sportverenigingen en sport in de openbare ruimte. Je gaat samenwerken in een divers team, je staat in contact met sportaanbieders, verenigingen en de gemeente en je draagt je steentje bij aan het adviseren van de gemeente op het gebied van sportbeleid. 


Wat wordt er van je gevraagd?

Het belangrijkste is een passie en gedrevenheid voor sport en de tijd om je hier vrijwillig voor in te zetten. Het helpt als je op een of andere manier betrokken (recreatief of professioneel) bent bij sport; dit kan bij een vereniging of andere sportorganisatie.

Wij vragen gemiddeld 2 uur per week tijd van je, om met name verenigingen te bezoeken en contact te onderhouden. Daarnaast hebben wij 4 werkgroepen die hun eigen agenda hebben.

 

De leden worden door het college van B&W benoemd voor een periode van 4 jaar met een mogelijke verlenging van nog eens 4 jaar. We verwachten van onze nieuwe leden dat zij minimaal 1 termijn aanblijven, dit in verband met onze continuïteit.

Wat vrijwilligers nodig hebben

🗣️ Beheersing van het Nederlands

5 plaatsen over.
Activiteit Delen

Over Sportraad Stichtse Vecht

De Sportraad behartigt de belangen van de sport in de breedste zin van het woord. De Sportraad is daartoe breed samengesteld en bestaat uit leden die zich sterk verbonden voelen met de sport. De Sportraad behartigt zowel de belangen van de binnen- als de buitensport en zowel grote, kleine verenigingen en individuen. Bij de samenstelling van de Sportraad is tevens gezocht naar een evenredige vertegenwoordiging uit de verschillende woonkernen.
Wij adviseren gevraagd en ongevraagd het College van Burgemeester & Wethouders.