Impact maken voor gehandicapten als secretaris!

Impact maken voor gehandicapten als secretaris!

Structureel werk · 8-14 uur/maand
Maarssen, Utrecht, Nederland
Mensen met een beperkingWelzijn
Goede gezondheid en welzijn
Deze vrijwilligersvacature is verlopen Je kan hier andere vrijwilligersvacatures vinden.
Activiteit Delen
Platform Gehandicapten Stichtse Vecht
#59634
Scan me of ga naar www.vrijwilligersstichtsevecht.nl/o/Platform-Gehandicapten-Stichtse-Vecht/activiteiten/Impact-maken-voor-gehandicapten-als-secretaris/59634 om je aan te melden

Contactpersoon

Samenvatting

Als secretaris kom je met de penningmeester en voorzitter iedere 8 weken bij elkaar voor een vergadering.

Uitgebreide omschrijving

Het is onze ambitie om voor alle mensen met een beperking, geestelijk, fysiek of chronisch, een zo toegankelijk mogelijk leefklimaat in onze gemeente te creëren. Onze aandacht gaat voornamelijk uit naar verbetering van de toegankelijkheid van o.a. openbare gebouwen en -ruimtes, winkelcentra, gezondheidsvoorzieningen en de informatieverstrekking van overheden.


Ook willen wij graag iets met preventie organiseren over bijvoorbeeld een gezondheidsthema.

We denken bijvoorbeeld aan het vergroten van bekendheid van het Platform bij de inwoners van de gemeente Stichtse Vecht. Bij het college van B&W en de leden van de Gemeenteraad. Maar ook bij instellingen en organisaties die mensen met een functiebeperking bedienen.


Het Platform wil hierin de spreekbuis zijn voor mensen die dat zelf niet kunnen. Wegen effenen waar nodig, alles ter bevordering van duidelijkheid, toegankelijkheid en zelfredzaamheid van de doelgroep.


Als secretaris kan je jouw ideeën ook inbrengen om het platform nog meer bekendheid te geven.


We (penningmeester, voorzitter en secretaris) komen iedere 8 weken bij elkaar voor een vergadering. Maar mocht je naast de vergaderingen interesse hebben voor meer werkzaamheden dan ben je van harte welkom om dat op te pakken!

Wat vrijwilligers nodig hebben

🗣️ Beheersing van het Nederlands

Hoe kom ik er?

Deze vrijwilligersvacature is verlopen Je kan hier andere vrijwilligersvacatures vinden.
Activiteit Delen

Over Platform Gehandicapten Stichtse Vecht

Het Platform Gehandicapten Stichtse Vecht (PGSV) heeft als doelstelling om de belangen te behartigen van alle inwoners van Stichtse Vecht met een lichamelijke beperking en/of een verstandelijke functiebeperking en chronisch ziekte in de breedste zin des woords. Dat betekent in de praktijk dat de stichting PGSV de aandacht wil vestigen op alle mogelijke verbeteringen die ertoe kunnen leiden dat er meer drempels verdwijnen, zodat Stichtse Vecht vriendelijker wordt voor mensen met een functiebeperking. Ook zullen we kijken naar voorzieningen t.b.v. ouderenzorg en Recreatie & Toerisme.