Over Plant voor Plant - Plantenasiel Maarssen

Plant voor Plant vangt ongewenste, te groot geworden en/of verpieterde kamerplanten en bomen op om vervolgens via adoptie een passend nieuw thuis voor ze te vinden. Opbrengsten komen ten goede aan de planten zelf en de aanplant van nieuwe bomen in binnen-, buitenland en Stichtse Vecht. Op deze manier wil Plant voor Plant bijdragen aan onnodige verspilling én aan een groenere wereld. Stap voor stap… Plant voor Plant.

Foto's