Over Liliane Fonds


Het Liliane Fonds ondersteunt samen met lokale partners kinderen met een handicap in ruim 30 ontwikkelingslanden. Kinderen krijgen individuele hulp op maat, vaak op meerdere gebieden: (para)medische zorg, onderwijs en werk en inkomen. Daarbij kijken we ook naar de toegankelijkheid en de houding van hun omgeving. We willen bereiken dat kinderen minder worden belemmerd door hun handicap en meer mogelijkheden hebben om mee te doen met de wereld om hen heen. In 2016 waren we betrokken bij de hulp aan bijna 90.000 kinderen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. We ondersteunen de directe hulp aan kinderen door (mede)financiering van lokale capaciteitsversterking: we investeren in mensen middelen en voorzieningen. Op ons kantoor in 's-Hertogenbosch werken (gemiddeld) 41,1 fte’s in dienstverband en 145 vrijwilligers. Vanuit het hoofdkantoor vinden activiteiten plaats op het gebied van voorlichting, fondsenwerving en ondersteuning van onze partners in ontwikkelingslanden. Wij bieden Het Liliane Fonds biedt haar vrijwilligers een boeiende functie in een organisatie die volop in ontwikkeling is, een aangename werksfeer en een reis- en/of onkostenvergoeding volgens vrijwilligersbeleid Liliane Fonds.