Voorzitter

Voorzitter

Structureel werk · 2 uur/week
Breukelen, Utrecht, Nederland
Kunst & cultuurOuderenOnderwijs
Eerlijk werk en economische groeiIndustrie, innovatie en infrastructuur
Deze vrijwilligersvacature is verlopen Je kan hier andere vrijwilligersvacatures vinden.1 plaats over.
Activiteit Delen
Vereniging Kunstronde Vecht en Plassen
#50337
Scan me of ga naar www.vrijwilligersstichtsevecht.nl/o/Kunstronde/activiteiten/Voorzitter/50337 om je aan te melden

Contactpersoon

Samenvatting

Word jij de voorzitter van onze kunstenaars! Kunstenaars zijn nodig maar bestuurlijke taken passen minder goed. Help jij ons? Je bent van grote waarde..

Uitgebreide omschrijving

Bestuur Vereniging KunstRonde Vecht & Plassen

 

Taken voorzitter ​

 

• Leiden van de (algemene) ledenvergaderingen en de vergaderingen van het bestuur

• Initiatieven nemen, coördineren en doen uitvoeren van bestuurswerkzaamheden

• Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten

• Aanspreekpunt zijn en contact houden met de leden en de verschillende commissies

• Samen met de secretaris en penningmeester zorgdragen voor de continuïteit van de vereniging

• Taken delegeren aan commissies of leden

• Je goed inlezen en informeren

 

Profiel

De voorzitter is het gezicht van de organisatie, naar buiten en naar binnen. Als voorzitter moet je feeling houden met de leden en je zo neutraal mogelijk opstellen. Goed kunnen luisteren en analyseren van de gesprekken. Communicatief sterk zijn en leidinggevende kwaliteiten hebben. Daarnaast moet je overzicht kunnen houden en kunnen samenwerken.

 

 

 

Wat vrijwilligers nodig hebben

🗣️ Beheersing van het Nederlands

Hoe kom ik er?

Deze vrijwilligersvacature is verlopen Je kan hier andere vrijwilligersvacatures vinden.1 plaats over.
Activiteit Delen

Over Vereniging Kunstronde Vecht en Plassen

Bestuur Vereniging KunstRonde Vecht & Plassen

Taken voorzitter ​

• Leiden van de (algemene) ledenvergaderingen en de vergaderingen van het bestuur
• Initiatieven nemen, coördineren en doen uitvoeren van bestuurswerkzaamheden
• Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten
• Aanspreekpunt zijn en contact houden met de leden en de verschillende commissies
• Samen met de secretaris en penningmeester zorgdragen voor de continuïteit van de vereniging
• Taken delegeren aan commissies of leden
• Je goed inlezen en informeren

Profiel
De voorzitter is het gezicht van de organisatie, naar buiten en naar binnen. Als voorzitter moet je feeling houden met de leden en je zo neutraal mogelijk opstellen. Goed kunnen luisteren en analyseren van de gesprekken. Communicatief sterk zijn en leidinggevende kwaliteiten hebben. Daarnaast moet je overzicht kunnen houden en kunnen samenwerken.
Taken penningmeester

• Opstellen facturen, versturen en innen van de jaarlijkse contributie;
• Betalen van inkomende facturen, innen van uitgaande facturen;
• Opstellen van de projectbegroting en aanpassen, indien nodig;
• De projectrealisatie opstellen en laten checken door de kascommissie;
• Laten opstellen van de balans en de jaarrekening;
• Aanvragen van jaarlijkse subsidies bij Cultuurfonds Stichtse Vecht, Gemeente Wijdemeren en overige mogelijkheden (KF Hein Fonds, SBB, Socubel);
• Sturen van de inhoudelijke informatie voor de sponsorcommissie; bijhouden van de sponsorlijst, facturen, status en betalingen;
• Opstellen facturen voor, versturen en innen van de sponsorgelden;
• Aanspreekpunt voor de financiële betrouwbaarheid van de vereniging;
• Samen met de voorzitter en secretaris verantwoordelijk voor de continuïteit van de vereniging vanuit het bestuur;
• Lid van het bestuur van de vereniging en daaruit voortvloeiende taken en verantwoordelijkheden.

Profiel penningmeester KunstRonde Vecht & Plassen

Belangrijke kwaliteiten voor de penningmeester zijn: cijfermatig inzicht, kunnen omgaan met Excel, overzicht houden op de financiële situatie van de vereniging en het maken van de jaarlijkse projectbegroting. Ook is het van belang dat hij/zij financiële mogelijkheden kan vinden en, indien nodig financiële beperkingen aangeeft.
Mondeling communicatie
Oplossingsgericht.
Analytisch

Taken secretaris

• Planning vergaderingen bestuur en leden, inclusief Algemene Ledenvergadering
• Opstellen agenda vergaderingen bestuur en leden, inclusief Algemene Ledenvergadering
• Verslaglegging vergaderingen bestuur en leden, inclusief Algemene Ledenvergadering
• Acties voortkomend uit vergaderingen bestuur en leden, inclusief Algemene Ledenvergadering
• Bijhouden ledenlijst en taakverdeling
• Bijhouden archief (digitaal, waar nodig fysiek)
• In-/ uitschrijvingen KvK
• Contactpersoon instanties (KvK, overheden)
• Bewaken statuten
• Aanspreekpunt voor organisatorische zaken
• Samen met de penningmeester aanvragen en verantwoorden van subsidies/ informatieverschaffing aan subsidiegever
• Samen met de voorzitter en penningmeester verantwoordelijk voor de continuïteit van de vereniging vanuit het bestuur
• Lid van het bestuur van de vereniging en daaruit voortvloeiende taken en verantwoordelijkheden.

Profiel

De secretaris moet snel en kort en bondig vergaderingen kunnen verslaan; heeft inzicht in juridische en organisatorische zaken;


Taken kunstenaars-bestuurslid
.
• Verantwoordelijk voor contact en ondersteuning commissies
• Aanwezigheid in bestuur als uitvoerend kunstenaar, in die hoedanigheid aanspreekpunt van de leden en in de gaten houden van wensen van de kunstenaars
• Ondersteuning van bestuurstaken met wisselende opdrachten en verantwoordelijkheden
• Aanwezig zijn op vergaderingen
• Lid van het bestuur van de vereniging en daaruit voortvloeiende taken en verantwoordelijkheden


Profiel
Als kunstenaars-bestuurslid vormen zij een brug tussen de kunstenaars en bestuursleden. Zij houden het belang van de leden in de gaten. Organisatorische kwaliteiten en oog voor de wensen en contact met de verschillende leden. Voeren verschillende wisselende taken uit. Verantwoordelijk voor het functioneren van de ballotage commissie en de PR commissie.