Algemene informatie

Spreekuur voor Oekraïense vluchtelingen

 

Ter ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Stichtse Vecht organiseert Welzijn Stichtse Vecht sinds half juni 2022 een wekelijks administratief spreekuur.

Hoewel veel Oekraïense vluchtelingen ook praktisch en administratief ondersteund worden door het gastgezin waar ze verblijven, blijven sommige zaken ingewikkeld en sommige gastgezinnen zien door de bomen het bos niet meer. Het spreekuur is opgericht om juist bij vragen waarop het antwoord niet gevonden is hulp te krijgen. Het gaat bijvoorbeeld om vragen omtrent bankrekeningen, verzekeringen en het regelen van zaken met de gemeente,


Om het spreekuur goed te benutten vragen we om een afspraak te maken via: [email protected]. Inlopen is ook mogelijk.


Voor een afspraak staat in principe 30 minuten.

 • Bij aanmelding duidelijk aan te geven waar je mee geholpen wilt worden.
 • Alle benodigde papieren mee te nemen.
 • Eventueel iemand mee te nemen die kan helpen met de taal (Engels of Nederlands).

 

Het spreekuur vindt wekelijks op twee momenten plaats:


Dinsdag van 18.30 tot 20.00 uur aan de Planetenbaan 16 in Maarssen.

Donderdag van 12:00 – 14:00 uur aan de Planetenbaan 16 in Maarssen.Landelijke informatie:

 • Landelijke website met algemene informatie: www.refugeehelp.com (Nederlands, Oekraïens, en Russisch). 
 • Algemeen telefoonnummer voor vragen over opvang en verblijf van Oekraïense vluchtelingen in Nederland: 020 300 14 14 (Nederlands en Engels) van Vluchtelingenwerk Nederland
 • Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur test de Nederlandse overheid het luchtalarm. De rijksoverheid heeft hier een flyer voor gemaakt.


Lokale informatie:

 • Flyer met algemene informatie voor Oekraïense vluchtelingen van de Veiligheidsregio Utrecht, klik hier.
 • De Veiligheidsregio Utrecht heeft de informatiefolder over brandveilig wonen vertaald in het Oekraiens. Klik hier om deze te lezen.


Registratie:

Vanaf 24 maart 2022 is het mogelijk via een online formulier aan te melden voor registratie bij de gemeente Stichtse Vecht. Er is momenteel een wachttijd voor de definitieve inschrijving en toekennen van BSN. Na de afspraak bij de gemeente, kan het verkrijgen van het BSN nog een aantal weken duren. Er wordt hard gewerkt aan oplossingen. Zo is er tijdelijk personeel ingehuurd en heeft de gemeente de procedure na de afspraak ook aangepast zodat het verkrijgen van het BSN binnen 5 - 7 werkdagen kan.


Het is belangrijk dat als een vluchteling weer vertrekt naar eigen land of verhuist naar een ander adres dat de vluchteling en/of u dit direct doorgeeft aan de gemeente. Dit kan via het emailadres [email protected] . Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente.


Kijk voor meer informatie ook op de site van de rijksoverheid.

Financiën

Leefgeld:

De gemeente kan leefgeld vertrekken aan vluchtelingen. Belangrijk is om u te registreren via het online formulier op deze pagina van de gemeente website. De gemeente heeft aangegeven dat aan alle vluchtelingen die zich hebben geregistreerd via het online voorregistratieformulier leefgeld hebben ontvangen. Zijn er vluchtelingen die nog geen leefgeld hebben ontvangen dan kunt u dit melden via [email protected]


De gemeente heeft de intentie om het leefgeld vanaf 1 juni te verstrekken via prepaidkaarten van de BNG bank. Dit geldt alleen voor de Oekraïense vluchtelingen die nog geen eigen bankrekening hebben. Het voorstel ligt nu ter goedkeuring van het college.  


Bankrekening openen

Op refugee help worden de banken Bunq en Bitsafe genoemd. Inmiddels is gebleken dat Bitsafe hoge transactiekosten worden berekend. Bij Bunq is er na de eerste 3 maanden ineens sprake van extra voorwaarden en kosten en beperkte mogelijkheden.


Voor het openen van een rekening bij de banken ABN AMRO, ING, Rabobank, Regiobank, SNS en Triodos Bank (BL) is een BSN nodig. Wij hebben de voorzitter van de pijler financiën gevraagd om de lokale alternatieven te onderzoeken.


Helaas kan het Oekraïens geld niet meer omgewisseld worden. Geen bank accepteert de munt.

Zorg

Eerstelijnszorg en doorverwijzing

Het is mogelijk dat uw gast gezondheidszorg nodig heeft.

 • Indien het geen noodgeval betreft kunt u in eerste instantie aan uw eigen huisarts vragen of uw gast door hem of haar gezien kan worden voor eerstelijnshulp. De huisarts kan doorverwijzen naar specialisten voor verdere zorg. Ook in geval van psychologische problematiek, kan de huisarts doorverwijzen naar een Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ in de eigen praktijk of naar de basis- of specialistische geestelijke gezondheidszorg.
 • Bij een bevalling of problemen rondom de zwangerschap kan uw gast terecht bij een verloskundige of gynaecoloog.
 • Indien uw gast in een spoedeisende levensbedreigende situatie verkeert, kunt u direct 112 bellen.


Informatie over Psychosociale hulp en psychologische ondersteuning voor vluchtelingen is te vinden op https://www.wereldpsychologen.nlJeugdgezondheidszorg

Ontheemden van 0-18 jaar kunnen terecht bij de jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de regionale GGD of JGZ organisatie. JGZ is verantwoordelijk voor de preventieve zorg voor deze kinderen. De JGZ probeert de ontheemde kinderen zo snel mogelijk in beeld te hebben en zet in op screenings op lichamelijk, cognitief en psychosociaal gebied. De JGZ professionals beoordelen of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is en kunnen direct de juiste zorg of hulp en verwijst als dat nodig is, door naar collega’s zoals de huisarts en tweedelijns zorg. Ook geeft jeugdgezondheidszorg vaccinaties volgens het Rijksvaccinatieprogramma, voert neonatale screenings uit (hielprik en gehoorscreening), volgt de groei, de gezondheid en ontwikkeling van ontheemde kinderen tot 18 jaar. Ontheemden kunnen in Nederland kosteloos van de jeugdgezondheidszorg gebruikmaken. Een landelijk overzicht van JGZ-locaties staat op Zorgkaart Nederland.


Vanuit onze netwerkorganisatie zijn we aan het inventariseren bij welke organisaties in Stichtse Vecht de vluchtelingen op dit moment terecht kunnen.


Zorgverzekering

De gast zal in de meeste gevallen geen Nederlandse ziektekostenverzekering hebben. De zorg wordt dan betaald op grond van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden. Hiervoor wordt geen eigen bijdrage van de gast gevraagd. De huisarts of andere zorgverlener kan de kosten declareren bij het CAK. U hoeft hier niets voor te doen.


Zodra de vluchteling gaat werken moet hij of zij een zorgverzekering afsluiten.

Meer informatie en veel gestelde vragen over dit onderwerp in het Oekraïens, Engels, Russisch en in het Nederlands vind je op www.zorgverzekeringslijn.nl/ukrainian

En nog een paar informatieve sites:

Pharos

Zorgverzekeringslijn


Vaccinaties

Gasten kunnen – ook als zij (nog) niet ingeschreven zijn bij de gemeente - zich laten vaccineren tegen COVID-19, zie ook Prikken zonder afspraak | Rijksoverheid.nl .

Vluchtelingenkinderen die zijn ingeschreven bij het BRP (zie hoofdstuk 4 over registratie 10 en inschrijving voor gasten in gemeente), zullen een uitnodiging van het RIVM ontvangen voor de vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma, waaronder polio, mazelen en rodehond. Deze vaccinaties worden gratis aangeboden.


COVID-19 testen

Bij klachten van COVID-19 doen zij een zelftest.


Vrijwillig vervoer:

De vrijwillige vervoersdienst Graag gedaan kan medisch vervoer proberen te regelen voor vluchtelingen naar huisarts en ziekenhuizen in de regio. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 0346-263800 (maandag, woensdag en vrijdag van 9- 10 uur). Momenteel is vervoer mogelijk vanuit Breukelen, Kockengen, Vreeland en Loenen a/d Vecht.

Werk

We horen veel berichten van vluchtelingen die willen werken. Hierbij zijn een aantal zaken van belang.

 1. Om te mogen het werken moeten zijn beschikken over een BSN nummer en een bankrekening nummer. De meeste werkgever zullen niet contact uitbetalen.
 2. Indien een vluchteling gaat werken stopt het leefgeld definitief. Dus blijkt het werk niet duurzaam te zijn en stopt de vluchteling na 2 dagen weer met werken dan is er op dit moment geen vangnet. Ook als de inkomsten lager dan het bedrag dat deze persoon aan leefgeld ontvangt stopt het leefgeld. Het gaan werken brengt dus een financieel risico met zich mee
 3. Het leefgeld stop enkel voor de vluchteling die gaat werken. De andere vluchtelingen die op het adres verblijven (kinderen, ouders, partners, etc) ontvangen nog wel leefgeld
 4. Zodra men gaat werken is de vluchteling verplicht een zorgverzekering af te sluiten.


Vrijwilligerswerk:

Asielzoekers (houders van een Vreemdelingen Identiteitsbewijs, vroeger W-document) en vluchtelingen mogen vrijwilligerswerk doen. De volgende voorwaarden gelden:

 • Het werk is meestal onbetaald.
 • Het gaat om werk bij een organisatie die geen winst mag maken.
 • Het werk is belangrijk voor de maatschappij. Zoals vrijwilligerswerk in buurthuizen of kerken, wandelen met ouderen of wilgen knotten.


Er is geen werkvergunning nodig. De organisatie waarbij het vrijwilligerswerk wordt gedaan moet wel een vrijwilligersverklaring aanvragen bij UWV. Deze verklaring is 3 jaar geldig en geldt niet voor 1 persoon, maar voor het soort vrijwilligerswerk.


Op Werk.nl staat meer informatie voor Asielzoekers die vrijwilligerswerk doen.


Meer informatie:

Scholing

Primair onderwijs (leeftijd 4-13 jaar)

Voor basisschoolleerlingen vanaf 6 jaar geldt dat de schoolbesturen 2 taalvoorzieningen hebben gerealiseerd, te weten Wereldkidz Bolenstein in Maarssen en De Kameleon (SPA / V&V) in Maarssenbroek (locatie Kamelenspoor).

De basisscholen waar de kinderen zijn aangemeld, zorgen voor de toeleiding naar deze twee scholen. Dit omdat in de toekomst, afhankelijk van de duur van het verblijf, de kinderen weer naar de reguliere basisschool kunnen.


Kinderen die vier worden kunnen naar een kleuterklas op een buurtschool.


De gemeente zorgt in ieder geval tot de herfstvakantie (2022) voor het vervoer van de kinderen. .


Voor vragen en meer informatie kunt u direct contact opnemen met de basisschool of mailen naar [email protected] 


Voortgezet onderwijs (leeftijd 12-18 jaar)

Voor het voortgezet onderwijs is de regionale afspraak gemaakt dat de leerlingen opgenomen worden in de Internationale schakelklas (ISK), Ithaka, in Utrecht en in Hilversum. Klik hier voor meer informatie en aanmelden


Taallessen

Er ligt een voorstel voor ondersteuning van vrijwilligers die iets willen doen met taalcoaching en taal -cafés tijdens de ontmoetingsgroepen.


Op de website van de bibliotheek staat al het aanbod voor Oekraïense vluchtelingen waarmee zelfstandig geoefend kan worden met de Nederlandse taal. Dit programma vind je hier. Meer informatie over het aanbod van de bibliotheek, ook in het Oekraïens vind je hier.


Engelse taalles wordt niet gefinancierd door de Nederlandse overheid. Dit is ook niet opgenomen in de reguliere taakstelling van organisaties die iets doen met taallessen in onze gemeente. Natuurlijk mogen taalklassen door particulieren initiatieven of bedrijven wel georganiseerd worden.

Wij zullen vanuit onze organisatie de behoefte aan Engelse taallessen delen en hiervoor een oproep doen. Hopelijk kunnen vanuit daar meer initiatieven gestart worden.


In Breukelen zijn wel al Engelse taallessen georganiseerd (burgerinitiatief). De lessen vinden iedere week op dinsdag en woensdagplaats van 18:30 tot 20:00 (inloop) in het Parochiehuis in Breukelen.


Overige leermiddelen:

Vervoer

Er blijkt veel behoefte aan vervoer te zijn. Binnen onze gemeente zijn er drie organisaties die zich bezig houden met vrijwilliger vervoer. De doelgroep van deze organisaties zijn mensen zonder netwerk en weinig financiële middelen. De Oekraïense vluchtelingen vallen binnen de doelgroep.

Gezien de hoge brandstofprijzen en het feit dat de vluchtelingen leefgeld ontvangen, kan er een benzine vergoeding gevraagd worden, zoals bij de reguliere doelgroep ook het geval is.


Aanbod Hip Helpt:

vervoer en andere praktische hulp

De helpdesk HiP Helpt in Stichtse Vecht heeft zo’n veertig vrijwilligers beschikbaar, die hulp kunnen bieden aan kwetsbare inwoners, die geen eigen netwerk hebben en geen geld om hulp in te kopen. De hulp kan bestaan uit praktische klussen als boodschappen doen, verhuisdozen inpakken of een hondje uitlaten, maar er kan ook gevraagd worden om een bezoekje of een telefoontje of een autoritje naar bijvoorbeeld een dokter of ziekenhuis.


Meer informatie of aanvragen van vervoer:

Mocht u iemand kennen, die onze hulp goed kan gebruiken of mocht u zelf hulp nodig hebben, meldt u de hulpvraag dan eenvoudig aan via de website www.hiphelpt.nl/stichtsevecht. Onze mensen van de helpdesk nemen dan vervolgens telefonisch contact met u op en plaatsen de hulpvraag dezelfde dag nog op de site en de app. Er wordt altijd gezocht naar een vrijwilliger zo dicht mogelijk in de buurt van de hulpvrager en binnen twee dagen wordt er meestal al een match gevonden.

Frits Langeraar, coördinator HiP Helpt Stichtse Vecht

e-mailadres: [email protected]

telefoonnummer: 0346-700200

Hip Helpt.pdf


Aanbod meldpunt Welzijn Stichtse Vecht

Het kan gebeuren dat u een afspraak heeft bij de huisarts, het ziekenhuis, bij de therapeut of ergens anders. En dat er niemand in uw omgeving is die u kan brengen, halen of ondersteunen. Dan kunt u misschien een beroep doen op één van de vervoervrijwilligers van de Welzijn Stichtse Vecht. De vrijwilliger haalt u op een afgesproken tijdstip thuis op met de auto en brengt u naar de gewenste bestemming. Als u dat prettig vindt, wordt u ook tot de deur, naar de wachtkamer of tot in de spreekkamer begeleid. Natuurlijk wordt u ook weer thuis gebracht.


Voor wie?

Voor inwoners van Maarssen, Maarssenbroek, Oud Zuilen en Tienhoven die vanwege hun leeftijd, handicap of door andere omstandigheden niet kunnen reizen met het openbaar vervoer en voor wie een taxi geen optie is. Vervoer is bedoeld voor mensen met een smalle beurs. Begeleiding is voor iedereen ongeacht inkomen.


Kosten:

De kosten bedragen € 0,35 per kilometer. Samen met eventueel parkeergeld betaalt u het bedrag aan de chauffeur.


Meer informatie of aanvragen van vervoer:

Voor meer informatie of het aanvragen van vervoer kunt u, minimaal 3 dagen voor u een rit wilt bespreken, bellen met Welzijn Stichtse Vecht, bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00–12.00 uur, telefoon 0346-290716 (bij geen gehoor kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer 0346-290710). 


Vrijwillige vervoersdienst Graag Gedaan

Graag gedaan wil medisch vervoer regelen binnen de regio naar huisartsen in Breukelen, Maarssen , Loenen aan de Vecht, Kockengen, en vervoer naar ziekenhuizen in Utrecht, Antonius Leidsche Rijn, Antonius Nieuwegein, Diaconessen, Woerden, en het AMC in Amsterdam evt. Bergman kliniek Hilversum.

fysio in overleg.


Voor wie?

Voor alle leeftijden.

Voor kleine kinderen tot 3 jaar is een autostoeltje verplicht, lengte 1m.35.

Graag auto stoeltje zelf meenemen.

Vanuit : Breukelen, Kockengen, Vreeland en Loenen a/d Vecht


Kosten:

De vluchtelingen hoeven hiervoor niets te betalen.


Tijdstippen van rijden:

Alleen overdag en niet in het weekend.


Meer informatie of aanvragen van vervoer:

De mensen kunnen zich melden via de telefoon 0346-263800. Op maandag, woensdag en vrijdag van 9- 10 uur.

De vrijwilligers van de werkgroep spreken aardig Engels.

De vrijwillige vervoerders spreken gedeeltelijk Engels.

Aanvraag via : [email protected]

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen over opvang vluchtelingen beantwoord de de veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Waarom 2.000 opvangplekken in de regio Utrecht?
Wat als er nog meer opvangplekken nodig zijn?
Hoe lang ...
Lees meer

Vragen uitgezocht door Vluchtelingenwerk Nederland

Waar vind ik informatie over de laatste stand van zaken over Oekraïense vluchtelingen?
Algemene situatie ...
Lees meer

Mogen Oekraïense Vluchtelingen vrijwilligerswerk doen?

Ja dat mag. Ze hebben een speciale verblijfstatus en zijn in dat opzicht anders dan ongedocumenteerden of ...
Lees meer

Onze artikelen en blogs

Oekraïne: Vanaf heden is het mogelijk om online een afspraak in te plannen ophalen " bewijs van verblijf" bij IND

Valt u onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming en staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan kunt u een ...
Lees meer

Speelgoedbank en burgers doneren speelgoed aan Oekraïense vluchteling kinderen

Alfred Engels van de speelgoedbank heeft met hulp van Liesbeth Beukenboom op 15 en 16 juni vonden er 2 ...
Lees meer

Informatie over zorg en zorgverzekering vluchtelingen uit Oekraïne

Zorg en zorgverzekering
Vluchtelingen uit Oekraïne hebben in Nederland recht op medische zorg, bijvoorbeeld ...
Lees meer

Samenwerkingspartners

Kledingbank Stichtse Vecht
Abrona
De sirkel

Sponsoren