Gift of Doneren

Eenmalige donatie

U kunt ons steunen met een eenmalige donatie door zelf geld over te maken naar:

Stichting Welzijn Stichtse Vecht te Maarssen

IBAN: NL07 INGB 0001 69 0216


Vermeld in de omschrijving waar de donatie voor is. Bijvoorbeeld: initiatieven rondom Oekraïners in Stichtse Vecht.


ANBI-status

De stichting Welzijn Stichtse Vecht, waarvan de vrijwilligerscentrale en de netwerkorganisatie een onderdeel is, heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Ons RSIN Nummer is 817906964.


Fiscaal extra aantrekkelijk

U kunt ons jaarlijks of maandelijks met een vast bedrag steunen. Maak uw periodieke schenking fiscaal extra aantrekkelijk. Periodieke giften zijn namelijk volledig aftrekbaar van de belasting. De schenking moet wel, voor minimaal vijf jaar, vastgelegd worden in een periodieke schenkingsovereenkomst.


Wilt u meer weten over extra aftrekmogelijkheid bij giften aan ons?

Lees dan meer hierover bij de Belastingdienst.