Jouw donatie kan levens veranderen

Met jouw donatie kunnen we onder andere speciale projecten extra ondersteunen (zoals project Oekraïne). Maar ook bedankacties voor vrijwilligers en het aanbieden van inhoudelijke workshops.

Eenmalige donatie

Je kan de Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht steunen met een eenmalige donatie door zelf geld over te maken naar:

Stichting Welzijn Stichtse Vecht te Maarssen

IBAN: NL07 INGB 0001 69 0216


Vermeld in de omschrijving waar de donatie voor is. Bijvoorbeeld: initiatieven rondom Oekraïners in Stichtse Vecht.


ANBI-status

Je donatie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting wanneer een instelling beschikt over de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). De stichting Welzijn Stichtse Vecht, waarvan de Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht en de netwerkorganisatie Hulp aan Oekraïne onderdeel zijn, heeft deze ANBI-status.

Het RSIN-nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie-nummer) dat je hiervoor nodig hebt, is: 817906964.


Fiscaal extra aantrekkelijk

Je kan de Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht jaarlijks of maandelijks met een vast bedrag steunen. Een periodieke schenking is fiscaal extra aantrekkelijk. Periodieke giften zijn namelijk volledig aftrekbaar van de belasting. De schenking moet wel, voor minimaal vijf jaar, vastgelegd worden in een periodieke schenkingsovereenkomst.


Wil je meer weten over mogelijkheden voor belastingaftrek bij giften aan de Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht? Op de website van de Belastingdienst lees je er alles over.