Reclassering Nederland zoekt vrijwilligers!

Reclassering Nederland zoekt vrijwilligers!

Taak · 2–4 uur
Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht, Nederland
Sociaal contactBegeleidingAdvies & MentoringMaatje & buddy
WelzijnSociale rechtvaardigheidBuurt & omgeving
10 Ongelijkheid verminderen
Ontmoeten
Activiteit Delen
Reclassering Nederland
#81804
Scan me of ga naar www.vrijwilligersstichtsevecht.nl/o/Reclassering-Nederland3/activiteiten/Reclassering-Nederland-zoekt-vrijwilligers/81804 om je aan te melden

Contactpersoon

Samenvatting

Vrijwilligersinzet om zedendaders te ondersteunen bij hun resocialisatie en daarmee bijdragen aan een veiliger samenleving.

Uitgebreide omschrijving

Reclassering Nederland – COSA

Geen nieuwe slachtoffers. Daar draait het om bij COSA, een methode voor re-integratie van zedendaders in de samenleving. Vrijwilligers vormen samen met professionals een netwerk rond een zedendader, de COSA-cirkel.

Sociaal isolement

Wanneer een zedendader na het uitzitten van een straf terugkeert in de maatschappij ontstaat vaak onrust. Sociaal isolement, uitsluiting en emotionele eenzaamheid van de veroordeelde zedendader liggen op de loer. En dat zijn juist de grootste risicofactoren voor recidive.

COSA zet zich in voor het doorbreken van dit isolement door het inzetten van vrijwilligers bij wijze van kunstmatig sociaal netwerk. Ze ondersteunen de zedendader bij zijn re-integratie in de samenleving. Dit is effectief gebleken in het verlagen van de kans op recidive.


Vrijwilligers en professionals werken nauw samen

Rond een veroordeelde zedendader (het kernlid) wordt een groep van drie tot vijf getrainde vrijwilligers geformeerd (de binnencirkel). Daaromheen staan professionals (de buitencirkel), zoals een toezichthouder van de reclassering, behandelaar, wijkagent en een medewerker van een gemeente of bijvoorbeeld de woningcorporatie. Een coördinator van Reclassering Nederland begeleidt de vrijwilligers en is de schakel tussen de professionals en de vrijwilligers. Er zijn landelijk zo’n 300 vrijwilligers en 15 professionele cirkelcoördinatoren betrokken bij COSA.


Wat doen COSA-vrijwilligers?

De vrijwilligers zijn alert op risicovol gedrag. Zij ondernemen sociale activiteiten met het kernlid en voeren gesprekken. Bijvoorbeeld een wandeling maken, een bezoek aan een bioscoop, een drankje op een terras. Ook signaleren zij problemen of oplopende spanningen bij het kernlid en melden deze aan de cirkelcoördinator. Een COSA-cirkel duurt gemiddeld twee jaar. Vrijwilliger zijn bij COSA vraagt om een tijds-investering van 2 tot 4 uur per week.


Word ook COSA-vrijwilliger!

COSA is een uitdagende vrijwilligerstaak. Je levert een actieve bijdrage aan een veiligere samenleving en vergroot de kans van een zedendader op een leven zonder delicten. Vrijwilligers kunnen rekenen op een grondige tweedaagse training vooraf. Ook de ondersteuning en begeleiding door de cirkel coördinator tijdens het COSA-traject is goed geregeld.

Wat vrijwilligers nodig hebben😇 Verklaring Omtrent Gedrag

🗣️ Beheersing van het Nederlands

Wat wij vrijwilligers aanbieden

🤝 Extra begeleiding

Hoe kom ik er?

Activiteit Delen

Over Reclassering Nederland

Werken met daders om nieuwe slachtoffers te voorkomen. Een unieke taak, die Reclassering Nederland al bijna 200 jaar uitvoert. Samen met onze partners in de strafrechtketen, gemeenten en maatschappelijke instanties zetten we ons in om reclassenten op het rechte pad te krijgen en te houden, om slachtoffers te voorkomen. Daarnaast zet Reclassering Nederland vrijwilligers in om zedendaders te ondersteunen bij hun resocialisatie in de maatschappij. Vrijwilligers vormen een belangrijke en waardevolle aanvulling op de betrokken professionals.