Post | januari 2022 | Maatschappelijk betrokken ondernemen | 1 min lezen

Bent u een maatschappelijk betrokken ondernemer?

Het begrip maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) wordt regelmatig verward met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Beide termen zijn met elkaar verweven maar betekenen allebei iets anders. Graag leggen we jullie uit wat MBO is.


Bij Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) stelt het bedrijfsleven zonder financiële tegenprestatie haar medewerkers of faciliteiten beschikbaar, doet een geldelijke bijdrage of zet haar promotiekanalen en netwerken in om de bekendheid van een maatschappelijke vraagstuk te vergroten, een ideëel doel te promoten of een maatschappelijke organisatie te ondersteunen. (Movisie)


Belangrijke bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Maatschappelijk betrokken bedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan de prestatievelden 1 en 4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); het bevorderen van sociale samenhang in en van dorpen, wijken en buurten (prestatieveld 1) en het ondersteunen van mantelzorg en vrijwilligerswerk (prestatieveld 4). Gezamenlijke MBO projecten waarbij bedrijven initiatieven uit wijken, buurten, straten, scholen, maatschappelijke organisaties en verenigingen versterken hebben meerwaarde voor de directe omgeving en stimuleren de integratie en betrokkenheid tussen bewonersgroepen. Via de inzet van werknemers bij MBO wordt tevens een nieuwe doelgroep aangeboord; de werknemers-vrijwilligers. 


Vormen van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

De vrijwillige inzet van bedrijven kan variëren op basis van vijf verschillende ‘M’s’: Munten (financiële ondersteuning), Middelen (bijv. computers, voedsel, meubilair), Massa (introduceren van de non-profitorganisatie in het netwerk van het bedrijf), Media (het promoten van de non-profitorganisatie of maatschappelijke kwestie via marketingkanalen van bedrijven) en Mensen (werknemers- vrijwilligerswerk). Lees hier meer over in het artikel De vijf M’s; welke zet jij in?


Advies en Contact

In de brochure 'Maatschappelijk Betrokken Ondernemen' van Movisie vind je meer informatie over dit onderwerp. Wil jij met jouw organisatie ook aan de slag met maatschappelijk betrokken ondernemen of meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met één van onze maatschappelijk makelaars via [email protected] .

Deel blogpost