Post | maart 2022 | Oekraïne | 1 min lezen

Handreiking voor maatschappelijke en particuliere initiatieven

Het kabinet juicht de vele initiatieven van burgers, maatschappelijke en commerciële organisaties om Oekraïners te helpen toe en steunt ze waar mogelijk. Het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk Nederland en het Leger des Heils bundelen hun krachten om deze initiatieven te coördineren. Het Rijk werkt momenteel met alle betrokken partners aan een handreiking voor particulieren die Oekraïense vluchtelingen opvangen, zodat ook alle burgers die opvangplekken aanbieden goed geïnformeerd worden. Naar verwachting wordt deze handreiking voor particulieren eind volgende week gepubliceerd. Verder heeft eerdergenoemd consortium zogeheten Humanitarian Service Points opgezet op verschillende stations in Nederland om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen, te informeren en door te verwijzen naar een opvang locatie. Het Rode Kruis heeft vandaag een (meertalige) WhatsApp-hulplijn gelanceerd voor vluchtelingen en een Nederlandstalig informatienummer voor mensen die vragen hebben over bijvoorbeeld particuliere opvang.


De handreiking staat inmiddels online. Bron: rijksoverheid.nl


Aanpassing Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners (POO)

Op 24 juni 2022 is de derde versie van de Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners (POO) gepubliceerd.


Ten opzichte van de tweede versie van de Handreiking POO (15 april 2022) is een aantal wijzigingen opgenomen. Er is o.a. een hoofdstuk over huurrecht opgenomen waardoor vanaf hoofdstuk 4 de nummering van de hoofdstukken is gewijzigd. Inhoudelijke wijzigingen ten opzicht van versie 2 zijn geel gearceerd. U kunt deze wijzigingen vinden in de onderstaande hoofdstukken van de Handreiking POO.


Aanpassing per hoofdstuk:

1: Het proces van RefugeeHomeNL is aangevuld, aangepast en verduidelijkt. Daarnaast is onder bijzondere categorieën een nieuwe tekst opgenomen met de afspraken tussen Nidos, RvdK en het ministerie van J&V.

4: Hoofdstuk over huurrecht opgenomen. Hierin is opgenomen welke rechten vluchtelingen hebben als zij een woning of een kamer huren.

6: Een link naar de bekostingsregeling is opgenomen alsmede ook een link naar de FAQ’s over de financiering in de POO op de website van de VNG.

11: Verduidelijking en aanpassingen in de tekst over gemeentelijke en waterschapbelastingen.

Deel blogpost