Worden mantelzorgers ook beschouwd als vrijwilligers?

Worden mantelzorgers ook beschouwd als vrijwilligers?

Nee, mantelzorgers worden niet beschouwd als vrijwilliger. Dit hangt samen met de persoonlijke relatie die mantelzorgers hebben met degenen die zij verzorgen van minimaal 8 uur per week, aan een hulpbehoevende chronische zieke en/of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buren. 
 
Mantelzorgers zijn m.i.v. 1 januari 2016 wél meeverzekerd op de Vrijwilligerspolis.
Definitie mantelzorg: mantelzorg is langdurige en intensieve zorg, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep door een persoon, minimaal 8 uur per week, wordt geboden aan een hulpbehoevende chronische zieke en/of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buren.
 
Gemeente Stichtse Vecht heeft voor vrijwilligers én mantelzorgers een collectieve verzekering afgesloten. Wij wijzen u er graag op dat niet alleen ongevallen- en persoonlijke eigendommenrisico’s maar ook aansprakelijkheid worden afgedekt.  Ook zijn de aansprakelijkheid voor rechtspersonen, bestuurlijke aansprakelijkheid, verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen en rechtsbijstand verzekerd.