Welke vrijwilligers van de gemeente zijn verzekerd?

Welke vrijwilligers van de gemeente zijn verzekerd?

Definitie Vrijwilliger: een vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.
Uitgesloten zijn: vrijwillige brandweer en vrijwillige politie.