Vrijwilligers- vergoeding

Om ervoor te zorgen dat vrijwilligers zelf geen kosten hoeven te maken voor hun vrijwilligerswerk, vergoeden organisaties vaak gemaakte onkosten of reiskosten.

Veelgestelde vragen

Moeten wij onze vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding geven?

Nee, een organisatie is daartoe niet verplicht. Wel hanteren veel vrijwilligersorganisaties het principe dat vrijwilligers zelf geen kosten behoeven te maken voor hun vrijwilligerswerk. Zij vergoeden dan de gemaakte onkosten of reiskosten.

Wanneer is er sprake van een vrijwilligersvergoeding?

Er is sprake van een vrijwilligersvergoeding als de vergoeding niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. De vergoeding moet dus het karakter hebben van een onkostenvergoeding. De belastingdienst hanteert de term "geen marktconforme vergoeding". Als de vergoeding wel marktconform is zal loon- en inkomstenbelasting worden geheven.

Daarnaast gelden de volgende aanvullende bepalingen:

  • De maximale vergoeding van € 170,-- per maand en € 1700,-- per jaar mag niet worden overschreden.
  • De vrijwilliger verricht niet beroepsmatig werkzaamheden voor een organisatie die niet is onderworpen aan de vennootschapsbelasting of voor een sportorganisatie.
  • De maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoedingen. Denk bijvoorbeeld ook aan de vergoedingen in natura zoals het verstrekken van sportkleding en eventuele reiskostenvergoedingen. Als de maximale normbedragen worden overschreden, dienen zowel de vrijwilligersorganisatie als de vrijwilliger de vergoeding op te geven aan de belastingdienst.

Welke vormen van vrijwilligersvergoedingen zijn er?

Vrijwilligersorganisaties kunnen de kosten op twee manieren vergoeden. De eerste manier is op basis van werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten. Voor het vergoeden van werkelijk gemaakte kosten geldt geen limiet. Alle gemaakte kosten die kunnen worden aangetoond kunnen worden vergoed zonder dat men daarover belasting verschuldigd is. Als de vergoeding van de werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten boven de maximum normbedragen uitkomen, dient men de vergoeding wel op te geven aan de belastingdienst. De vergoeding zal echter alleen worden belast als niet kan worden aangetoond dat de vrijwilliger dit bedrag voor het vrijwilligerswerk heeft uitgegeven. 

De tweede manier is op basis van een vast bedrag per week/maand. Als een organisatie ervoor kiest om vrijwilligers een vast bedrag te geven als tegemoetkoming in de kosten, gelden de bovengenoemde maximum bedragen. Met een vast vrijwilligersvergoeding hoeven vrijwilligers niet te bewijzen dat er kosten zijn gemaakt en voorkomt de organisatie veel rompslomp met bonnetjes. Het is wel belangrijk om hierbij het maximale uurtarief te bewaken: voor vrijwilligers vanaf 23 jaar is de maximale toegestane vergoeding per uur € 4,50. Voor vrijwilligers jonger dan 23 jaar bedraagt deze maximaal € 2,50 per uur. De belastingdienst heeft deze maximale uurtarieven ingesteld om een duidelijke afgrenzing met beroepsmatige arbeid te geven.

Moet een organisatie een urenadministratie bijhouden?

Nee dat hoeft niet. Door de vastgestelde maximum uurtarieven ontstond verwarring. Indien een organisatie de maximum bedragen ( per uur, maand, jaar) overschrijdt dat moet een organisatie wel uren gaan bijhouden; in dat geval is er nl. loonbelasting verschuldigd.

Mogen vrijwilligers met een bijstandsuitkering een vrijwilligersvergoeding ontvangen?

Ja dat mag. De vrijwilligersvergoeding heeft geen gevolgen voor uw uitkering, mits u onder het wettelijk toegestane maximum van €170,- per maand met een maximum van €1700,- per jaar blijft.

Welke reiskosten mogen wij vergoeden?

Zowel de kosten voor het gebruik van de eigen auto als de kosten voor het openbaar vervoer kunnen worden vergoed. De reiskostenvergoeding voor vrijwilligers mag kostendekkend zijn. De belastingvrije kilometervergoeding zoals die voor werknemers is vastgesteld (€ 0,18 per kim) is niet van toepassing op vrijwilligers. Om inzicht te krijgen in de werkelijke kosten per autotype kan men de ANWB raadplegen.

Wat moeten wij doen als de vrijwilligersvergoeding hoger is dan de maximale normbedragen?

Als dit het geval is zijn zowel de vrijwilliger als de organisatie verplicht daarvoor aangifte te doen. Een organisatie kan dit middels het IB 47 formulier in een keer achteraf voor alle vrijwilligers de ontvangen vergoeding opgeven aan de belastingdienst.

Wanneer is de vrijwilligersvergoeding aftrekbaar voor de belasting?

Niet alle organisaties beschikken over voldoende financiële middelen om de gemaakte onkosten te vergoeden. En een vrijwilliger kan ervoor kiezen om de gemaakte kosten niet te declareren. Voor de vrijwilliger kan het interessant zijn om de vrijwilligersvergoeding aan te merken als gift. Dit kan voor hem leiden tot een verlaging van de verschuldigde inkomstenbelasting of belastingteruggave. De organisatie moet daarvoor een verklaring op naam opstellen waarin zij aangeeft dat zij het declarabele bedrag van de vrijwilliger als gift aanmerken. Dit kan echter alleen indien de organisatie een erkende ANBI ( Algemeen Nut Beogende Instelling) is.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl.

Lees meer

Op zoek naar vrijwilligers? Maak een account aan. Zodra je organisatie is ingeschreven bij de Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht, ontvang je inloggegevens waarmee je zelf vacatures op de website kunt toevoegen, sluiten of wijzigen op het moment dat dit jou uitkomt.

Wij adviseren vrijwilligersorganisaties in de gemeente Stichtse Vecht graag over financieringsmogelijkheden. Bijvoorbeeld door fondsenwerving, het werven van donaties, crowdfunding en samenwerking met bedrijven.

Ben je een organisatie met vrijwilligers in de gemeente Stichtse Vecht? Schuif aan bij de gratis workshops en informatiebijeenkomsten voor organisaties en vrijwilligers. Laat je inspireren, leer van elkaar en ontmoet andere organisaties en vrijwilligerscoördinatoren.

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes op vrijwilligersgebied in de gemeente Stichte Vecht en meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief! Deze verschijnt eens per twee maanden en staat boordevol informatie over workshops, bijeenkomsten, evenementen en actuele onderwerpen.

Ook vrijwilligers nodig?

Maak een account aan en plaats je vacatures

Maak een account aan