VOG aanvragen

Vernieuwde regeling gratis VOG

Vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen kunnen vanaf 1 november 2018 gratis een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen. Dit maakt het voor vrijwilligers en organisaties makkelijker om hun belangrijke werk te doen. Organisaties kunnen op de site www.gratisvog.nl een stappenplan volgen om zich voor deze nieuwe regeling aan te melden. 

Veel vrijwilligers werken met kwetsbare mensen  en daarom is het wenselijk dat zij een VOG kunnen tonen. Vrijwilligersorganisaties vergoeden deze kosten vaak, maar hebben hier niet altijd voldoende financiële middelen voor, wat ten koste kan gaan van hun maatschappelijke activiteiten. Vanaf 1 november 2018 heeft het kabinet hier dus op ingespeeld met de gratis VOG.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS): ‘Ons land leunt met z’n volle gewicht op al het grote en kleine werk dat vrijwilligers dagelijks verzetten. Alle inzet wordt gewaardeerd, of je nu aan de slag bent bij de voetbalvereniging van je zoon of wekelijks meehelpt in een verpleeghuis. Met de regeling Gratis VOG kunnen we eraan bijdragen dat dit vrijwilligerswerk zo integer en zorgvuldig mogelijk gebeurt.’

Verdubbeling van aantal organisaties
De bestaande regeling uit 2015 was alleen van toepassing op vrijwilligers die werkzaam zijn bij vrijwilligersorganisaties die werken met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking. Organisaties kunnen de gratis VOG voortaan aanvragen voor alle vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen. Of wanneer sprake is van een kwetsbare situatie. Hieronder vallen bijvoorbeeld mensen die zorg vragen en aan wie zorg wordt verleend, ouderen en mensen met schulden, maar ook (top)sporters en mensen met een visuele en/of lichamelijke beperking. Vrijwilligers kunnen een gratis VOG aanvragen als hun organisatie zich heeft aangemeld voor de regeling. Op dit moment maken ongeveer 6.200 organisaties gebruik van de bestaande regeling. Het is de verwachting dat dit aantal de komende jaren zal verdubbelen.

Grensoverschrijdend gedrag
Het is belangrijk dat organisaties waar vrijwilligers actief zijn voldoende aandacht hebben voor de risico’s op grensoverschrijdend gedrag door vrijwilligers. Om deze risico’s te beperken, moet een organisatie een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid hebben. Onderdeel van dit beleid kan de ambitie zijn om vrijwilligers te vragen een VOG te overleggen. Andere onderdelen kunnen bijvoorbeeld het aanstellen van een vertrouwenspersoon zijn of het opstellen van gedragsregels. Om in aanmerking te komen voor de nieuwe regeling dient een organisatie haar integriteitsbeleid toe te lichten in een beleidsplan of een link naar haar website op te nemen, waar het plan is uitgewerkt.

Aanmelden
Op de website www.gratisvog.nl leest u alles over de voorwaarden van en het aanmelden voor de gratis VOG-regeling.