Veilig sporten in Stichtse Vecht

Voor Sportaanbieders in Stichtse Vecht  

 

                                    

Op donderdag avond 9 maart 2017 organiseert Gemeente Stichtse Vecht in samenwerking met NOC*NSF een interactieve informatieavond voor alle sportaanbieders in de gemeente. Deze avond zal in het teken staan van ‘Veilig sporten in Stichtse Vecht’.

Tijdens deze avond komen de volgende onderwerpen aan bod:
 De resultaten van de behoeftepeiling sportaanbieders 2016/2017;
 Wat leeft er bij uw vereniging, met betrekking tot een Veilig Sportklimaat?
 Het Veilig Sportklimaat (VSK) toegelicht door NOC*NSF;
 Wat kunnen/willen wij samen bereiken?
Naast deze onderwerpen wordt ook aandacht besteed aan de combinatie Sport & Sociaal Domein en aan relevante ontwikkelingen op sportgebied.