Word mentor en behartig de zorgbelangen van jouw cliënt

Functieomschrijving

Als mentor kom je op voor de zorgbelangen van een volwassen cliënt met een verstandelijke of psychiatrische beperking of met dementie. Je hebt regelmatig persoonlijk contact met je cliënt en je ondersteunt hem of haar bij het maken van belangrijke beslissingen in zorg en welzijn. Je treedt op als wettelijk vertegenwoordiger en onderhoudt de contacten met de hulpverleners en verzorgers. Verantwoordelijk en zinvol werk dus, waarmee je echt verschil maakt!

Bijvoorbeeld voor de 75-jarige Carla, die rolstoelgebonden is en niet kan praten. Carla ziet en begrijpt echter veel, waardoor een goed contact opbouwen zeker mogelijk is. Zij wordt heel blij van bezoekjes en vooral van een wandeling buiten.
Of voor Otto, een man van 62 met een psychiatrische beperking. Otto is zorgmijdend en niet in staat om echt contact te hebben. Dit betekent dat het mentorschap op afstand wordt uitgevoerd, in regelmatig overleg met de Persoonlijk Begeleider en de andere betrokken zorgverleners.

Het mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel, die wordt toegewezen door de rechtbank. Hiervoor wordt de Stichting Mentorschap Noordwest Midden door de rechter benoemd. Als vrijwillige mentor ga je aan slag bij deze stichting en je voert het mentorschap uit met een mandaat. De stichting schoolt, ondersteunt en begeleidt jou in je rol als mentor.

Wij bieden:

  • uitdagend vrijwilligerswerk met inhoud
  • werk met eigen inbreng, dat je flexibel kunt indelen
  • een goede match en gedegen kennismaking met de cliënt
  • scholing en ondersteuning
  • een maandelijkse onkostenvergoeding

Wij zoeken mensen die:

  • affiniteit hebben met volwassenen met een beperking
  • communicatief vaardig zijn en grenzen kunnen stellen
  • beslissingen durven nemen
  • minimaal op MBO-4 niveau zijn opgeleid
  • circa 6 uur per maand beschikbaar zijn
Overige informatie
Plaats: 
Breukelen
Loenen aan de Vecht
Maarssen
Doelgroep: 
Mensen met een verstandelijke beperking
Activiteit: 
Maatjes en mentoren
Aantal vrijwilligers: 
5
Werktijden, frequentie en duur: 
Aan het mentorschap ben je ongeveer 6 uur per maand kwijt. Wanneer en op welk tijdstip je je cliënt bezoekt bepaal je in overleg met je cliënt en de zorgverleners.
Vaardigheden: 
Affiniteit met volwassenen met een beperking; communicatief vaardig zijn en grenzen kunnen stellen; beslissingen durven nemen; minimaal op MBO-4 niveau zijn opgeleid; circa 6 uur per maand beschikbaar zijn
Algemeen: 
Uitdagend vrijwilligerswerk met inhoud; werk met eigen inbreng, dat je flexibel kunt indelen; een goede match en gedegen kennismaking met de cliënt; scholing en ondersteuning; een maandelijkse onkostenvergoeding
Organisatie met ANBI/SSBI status: 
ja
Voor vrijwilligers met extra begeleiding: 
nee
Inwerkmethode en begeleiding: 
Wij maken een zorgvuldige match tussen de mentor en de cliënt. Als mentor word je door ons begeleid en ondersteunt.
Scholing: 
Als startende mentor krijg je eerst een basistraining. Daarna zijn er regelmatig kennis- en intervisiebijeenkomsten.
Onkostenvergoeding: 
Als mentor ontvang je een maandelijkse onkostenvergoeding.
Vacature
Geplaatst: 
23-02-2021
Sector: 
hulpverlening/welzijn
Geschikt voor maatschappelijk stage: 
Nee

Ook vrijwilligers nodig?

Maak een account aan en plaats je vacatures

Maak een account aan