Secretaris van het bestuur

Functieomschrijving

Bent u een echte pionier? Wilt u bijdragen aan een uniek, nieuw experiment rondom de integratie van senioren in de samenleving? Dan is deelname aan het bestuur van ’t Kampje-Plus wat voor u!

’t Kampje-Plus is (samen met anderen) verantwoordelijk voor een nieuw complex op de plaats waar vroeger woonzorgcentrum ’t Kampje stond in Loenen. Het is een coöperatieve vereniging, zie www.kampje-plus.nl.

Wij zoeken voor het bestuur, dat momenteel uit 3 leden bestaat, een secretaris.

  • Hij/zij draagt zorg voor de correspondentie met leden van de coöperatieve vereniging en de samenwerkingspartners.
  • Meer nog is het een bestuurslid, dat samen met de andere bestuursleden plannen maakt voor een veilige en plezierige leefomgeving van senioren, die wonen in ’t Nieuwe Kampje en de woningen in de omgeving.
  • Hij/zij helpt ook mee met het organiseren van activiteiten, gericht op integratie van jong en oud, vooral via het multifunctionele centrum Studio Idee. Zo organiseren we maandelijks een borreluur voor bewoners.
  • We grijpen alle middelen aan om ons oor te luisteren te leggen bij alle betrokkenen, om te weten waar behoefte aan is om een goede sfeer in het complex te creëren.

Besturen bij Kampje-Plus is ook doen

Bij ons is besturen niet alleen meedenken en plannen maken maar ook doen. Het is pionierswerk, want het experiment staat nog in de kinderschoenen. Veel moet nog worden uitgedacht en opgepakt: vrijwilligers begeleiden, evenementen organiseren samen met andere instanties in de omgeving. Bij onze activiteiten is participatie een sleutelwoord. We stimuleren bewoners en hun familie/vrienden om ook zelf in actie te komen en bij te dragen aan de leefsfeer.

Naast de bestuursleden zijn er diverse (andere) vrijwilligers. Bijvoorbeeld mensen een maaltijd koken samen met bewoners of rondleidingen verzorgen voor nieuwe bewoners, berichten maken voor de Nieuwsbrief of een evenement (bijv. klein concert) organiseren voor een algemeen publiek (jong en oud).      

Hoeveel tijd kost dat?

Bestuursvergaderingen eens per maand plaats (besluitenlijstje). Correspondentiewerk is relatief weinig, af en toe een berichtje aan de leden. De activiteiten verdelen we onderling in het team van het bestuur. De tijd die je in totaal aan het bestuurswerk besteedt wisselt, afhankelijk van wat je zelf oppakt. Denk aan ongeveer vier uur per week.

Wat is ’t Kampje-Plus?

Dit is een nieuw experiment in het complex waar vroeger het woon-zorgcentrum ’t Kampje was. Er wonen voor het merendeel senioren, mensen met en zonder zorgbehoefte. Een klein deel van de bewoners is jonger dan 65 en is gemotiveerd om in een of andere vorm een helpende hand te bieden. In het gebouw is ook sociaal-cultureel centrum ‘Studio Idee’, een afdeling van Welzijn Stichtse Vecht, de Openbare Bibliotheek, Paramedisch Centrum Loenen (o.a. fysiotherapie) en een kapsalon. Buiten zijn de tuin met een groot zonnig terras, jeu de boules banen en in de toekomst speeltoestellen voor de allerkleinsten.  

Het bestuur van de coöperatie werkt nauw samen met de eigenaar van het complex, woningbouwcorporatie Habion en met  Zorggroep de Vechtstreek.

 

Belangstelling? Inlichtingen bij Annemiek Elling (0294 234 978) of Rien Klein Meuleman (0294 232249).

 

Overige informatie
Plaats: 
Loenen aan de Vecht
Doelgroep: 
Volwassenen
Activiteit: 
Diversen
Aantal vrijwilligers: 
1
Werktijden, frequentie en duur: 
Geen vaste dagindeling.
Vaardigheden: 
Taalvaardig, accuraat, creatief meedenken.
Algemeen: 
Goed functionerend bestuur, dus prettig klimaat, goede sfeer, rekening houdend met elkaars mogelijkheden. Afwisselende taken, prettig contact met veel verschillende organisaties.
Organisatie met ANBI/SSBI status: 
nee
Voor vrijwilligers met extra begeleiding: 
nee
Inwerkmethode en begeleiding: 
De huidige secretaris blijft beschikbaar zolang de nieuwe daar behoefte aan heeft. De overige bestuursleden zijn zeer ondersteunend bij het inwerken en ook later bij de uitvoering.
Scholing: 
Taalvaardigheid
Onkostenvergoeding: 
Gemaakte kosten zoals cartridges e.d. worden vergoed.
Vacature
Geplaatst: 
21-02-2020
Sector: 
hulpverlening/welzijn
Geschikt voor maatschappelijk stage: 
Nee

Ook vrijwilligers nodig?

Maak een account aan en plaats je vacatures

Maak een account aan