Secretaris

Functieomschrijving

Gilde Stichtse Vecht is een vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers delen kennis, kunde en ervaring. Met tijd en aandacht. Dit doen wij door het vrijwilligerswerk te ondersteunen, onder meer door het organiseren van vrijwilligersmarkten en de verkiezing van de vrijwilliger en vrijwilligersgroep van het jaar. Ook organiseren wij POWER (veerkracht op leeftijd) en een filosofisch café. Binnenkort willen wij starten met een activiteit ‘Kennis Delen’, waarbij boeiende sprekers vertellen over hun passie, en Coach4you, gericht op ondersteunen van kinderen in de brugklas die een steuntje kunnen gebruiken.

Maandelijks organiseren wij een informele Gilde-bijeenkomst voor alle Gilde-vrijwilligers en andere belangstellenden.

Voor de verschillende activiteiten zijn projectgroepen samengesteld, geleid door een coördinator. Het geheel wordt aangestuurd door het bestuur. Het bestuur vertegenwoordigt het Gilde naar buiten toe, stelt het algemene beleidsplan en het daarbij behorende financiële plan op, initieert nieuwe activiteiten en stuurt de coördinatoren van de verschillende bestaande activiteiten aan.

Vacature secretaris

Binnen het bestuur is er een vacature voor de rol van secretaris. Behalve het medebepalen van het algemene beleid behandelt de secretaris de inkomende e-mail en post, bereidt de bestuursvergaderingen (6x per jaar) voor en legt de belangrijkste gesprekspunten en besluiten van die vergaderingen vast. Ook vervaardigt de secretaris, in samenspraak met de verschillende coördinatoren, ca. vier keer per jaar een Nieuwsbrief, waarin opgenomen een weergave van de activiteiten van de afgelopen periode, aankondigingen van komende activiteiten en overige zaken die interessant kunnen zijn voor geïnteresseerden in het Gilde.

Overige informatie
Doelgroep: 
Volwassenen
Activiteit: 
Bestuur en organisatie
Werktijden, frequentie en duur: 
Geen vaste momenten. Jaarlijks ca. 6 bestuursvergaderingen. Verwachte gemiddelde maandelijkse tijdsbesteding is ca. 12 uur
Vaardigheden: 
Algemene vaardigheid m.b.t. e-mail e.d. en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
Onkostenvergoeding: 
n.v.t.
Aantal vrijwilligers: 
Naast een klein bestuur (nu 3 leden) zijn er ca. 25 Gilde-vrijwilligers
Algemeen: 
Samenwerking met de andere Gilde-vrijwilligers in een goede en collegiale sfeer die je o.m. ontmoet in de maandelijkse Gilde-bijeenkomst
Organisatie met ANBI/SSBI status: 
nee
Voor vrijwilligers met extra begeleiding: 
nee
Vacature
Geplaatst: 
24-08-2018