Scholing

De Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht biedt vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties trainingen in de vorm van workshops, cursussen en informatiebijeenkomsten. Het aanbod komt tot stand door het regelmatig houden van behoeftepeilingen onder de vrijwilligersorganisaties en signalen en vragen in persoonlijk contacten met organisaties. 
 

Voor wie?

De trainingen en workshops zijn bedoeld voor (vrijwillige) medewerkers van verenigingen, stichtingen en andere vrijwilligersorganisaties zonder winstoogmerk in Stichtse Vecht. 
 

Vraaggericht

Wij streven naar een vraaggericht aanbod. Is er op dit moment niets voor u bij, of heeft u aanvullende suggesties? Wilt u een training of workshop verzorgen voor een team vrijwilligers op uw eigen locatie? Neem contact met ons op en maak uw wensen kenbaar!
 

Bundelen van Krachten

Bent u een vrijwilligers organisatie en organiseert u wel eens trainingen of workshops voor uw vrijwilligers? Mogelijk zijn deze ook geschikt voor vrijwilligers van andere organisaties en andersom. Zet uw workshop of training op de website van de Vrijwilligerscentrale en vraag naar de mogelijkheden.     
 

Coaching

Bent u vrijwilliger en vindt u het de moeite waard om in uzelf te investeren? Wilt u op zoek naar uw kwaliteiten en leren deze optimaal in te zetten of wilt u bepaalde competenties van uzelf ontdekken? loopt u ergens tegenaan in uw vrijwilligerswerk en lukt het maar niet om dit te veranderen? Een coach van de Vrijwilligerscentrale kan u daarbij helpen. 
 
Aanmelden voor een coaching gesprek? Stuur een mail of bel met de Vrijwilligerscentrale.