Organisatie:
Bibliotheek AVV
Contactpersoon:
Jose van Waaijen
Adres:
Dr. J. van der Haarlaan 8, Mijdrecht
Telefoon:
0297-250338
Doelstelling:
Bibliotheek AVV is een professionele maatschappelijke onderneming die op het gebied van informatiebemiddeling, leesbevordering en kennisdeling een bijdrage levert aan de samenleving op de terreinen van zelfredzaamheid, participatie en sociale cohesie. Dit in samenwerking met partners.