Organisatie:
Woonzorgcentrum Merenhoef
Contactpersoon:
Monica de Bie
Adres:
Merenhoef 1, 3601 AC, Maarssen
Telefoon:
06-21102954
Doelstelling:
Directe materiele en immateriele hulp verlenen aan iedereen die deze hulp wil aanvaarden zonder onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, ras, geslacht of welke andere in het kader van de doelstelling van het Leger des Heils niet relevante grond dan ook.