Organisatie:
Natuurgroep Kockengen
Contactpersoon:
Pieter Hielema
Adres:
Purperreiger 11, 3628 CE, Kockengen
E-mailadres: [email protected]
Telefoon:
0629006207
Doelstelling:
Met haar activiteiten wil de Natuurgroep de natuurlijke rijkdom en het oorspronkelijke landschap van het veenweidelandschap rond Kockengen behouden en de inwoners van Kockengen daar actief bij te betrekken.