Nieuws

Vrijwilligerswerk door vluchtelingen

Aan de Slag is een succesvolle methode om bewoners van asielzoekerscentra te betrekken bij vrijwilligerswerk in hun gemeente. In Aan de Slag werken verschillende lokale partijen met elkaar samen: bewoners en medewerkers van asielzoekerscentra, gemeenteambtenaren, medewerkers van de vrijwilligerscentrale, van maatschappelijke organisaties en vrijwilligers.
 

Een win-win situatie

Bewoners van asielzoekerscentra krijgen de kans actief bezig te zijn, een zinvolle bijdrage te leveren, Nederlanders te ontmoeten, de Nederlandse taal te leren, Nederland te ontdekken en daarmee aan hun toekomst te werken.
 
Maatschappelijke organisaties krijgen gemotiveerde vrijwilligers, breiden hun vrijwilligersbestand uit en bieden Nederlanders en nieuwkomers, die elkaar anders nooit zouden ontmoeten, de kans om elkaar op een plezierige manier te leren kennen.
 
Vrijwilligerscentrales krijgen meer diversiteit in hun vrijwilligersbestand, kunnen een groter aantal vrijwilligers bieden aan hun lokale partners en worden toekomstbestendiger.
 
Gemeenten bieden nieuwkomers de mogelijkheid om te participeren in de samenleving, geven concreet invulling aan meedoen voor iedereen, laten hun inwoners op een laagdrempelige manier met elkaar in contact komen en bevorderen zo de leefbaarheid in hun wijken.
 

Landelijk programma

Het programma is in 2015 gestart met een pilot in Utrecht en Nijmegen en is vanaf najaar 2016 verder uitgerold. Dit jaar wordt het uitgebreid naar 25 gemeenten. Inmiddels hebben bijna 1.300 asielzoekers en statushouders via het programma Aan de Slag samen met Nederlanders vrijwilligerswerk gedaan.
 
Bewoners van asielzoekerscentrum (AZC) worden betrokken bij vrijwilligerswerk waardoor hun gezondheid en veerkracht bevorderd wordt. Deelnemers ervaren afleiding van hun zorgen, vinden snellere aansluiting, en bouwen hun netwerk op. De ontmoeting met Nederlanders helpt in de beeldvorming en het begrip over en weer.
 

Aan de Slag wordt mogelijk gemaakt door Pharos in samenwerking met Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), VNG en Vluchtelingen-Werk Nederland, met ondersteuning van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Oranje Fonds en Kansfonds.

Zou je het ook leuk vinden om statushouders te helpen passend vrijwilligerswerk te vinden? - Kijk dan naar onze vacatures!

 

Ook vrijwilligers nodig?

Maak een account aan en plaats je vacatures

Maak een account aan