Vrijwilligersverzekering

De Gemeente Stichtse Vecht heeft twee verzekeringspakketten voor vrijwilligers en mantelzorgers geregeld.Het gaat om een Basispolis waarmee ongevallen- en persoonlijke eigendommenrisico’s en aansprakelijkheid worden afgedekt en een Pluspolis waarmee aansprakelijkheid voor rechtspersonen en rechtsbijstand is verzekerd. 
 
De Vrijwilligerspolis (m.u.v. de Ongevallenverzekering) biedt een secundaire dekking.Deze polis geldt voor iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht voor anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Vrijwilligers zijn verzekerd, ongeacht de leeftijd, ook bij eenmalige activiteiten en er is geen minimum aantal uren nodig.De verzekering geldt ook voor kerkelijk werk en buurtactiviteiten, met uitzondering van vrijwillige brandweer- en politievrijwilligers.
 
Bij schade kan de vrijwilliger de claim indienen bij de Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht of het schadeformulier downloaden op www.vrijwilligersstichtsevecht.nl. In geval van schade wordt dit rechtstreeks door de verzekeringsmaatschappij met de benadeelde afgehandeld.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bettina Kok, Bemiddelaar bij de Vrijwilligerscentrale (0346) 290710.