Voorlichtingsbijeenkomsten ‘Veiligheid in en om het huis’ voor ouderen

Veiligheid is voor veel ouderen een belangrijk onderwerp en van belang om prettig te kunnen leven. Samen met Veilig Thuis Utrecht, de brandweer, Unlocked, de Seniorenraad en Welzijn Stichtse Vecht organiseert gemeente Stichtse Vecht meerdere voorlichtingsbijeenkomsten voor senioren. 

“Een woningbrand of inbraak overkomt mij niet”

Dat denken veel mensen……. Maar toch krijgt de brandweer en de politie jaarlijks duizenden meldingen van brand of inbraak. Gelukkig kunnen mensen zelf veel doen om hun huis veiliger te maken. Uit onderzoek blijkt dat ouderen vaker te maken krijgen met brand en inbraak en daarbij een groter risico lopen. Bewust worden en voorkomen is van belang. 
 
Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst, die door de brandweer wordt verzorgd, wordt ingegaan op vragen als: Hoe kan ik veilig koken? Wat is koolmonoxide en waar let ik op met elektriciteit? Maar ook wat doe ik als het mis gaat? U kunt meer doen dan u denkt. Zo wordt ook aandacht besteed aan onder meer het gebruik van preventieve middelen om brand te voorkomen en natuurlijk het maken van een vluchtplan indien men toch in een brandgevaarlijke situatie terecht komt. 
 
In het tweede deel van de presentatie wordt ingegaan op: Is het sluitwerk van uw woning wel goed? Waar letten dieven op? Heeft u waardevolle spullen goed opgeborgen? De brandweer en Unlocked (inbraakpreventie) geven praktische tips voor het creëren van een veilig huis. Aansluitend is er nog gelegenheid tot het stellen van individuele vragen. 
 

Regel uw financiële zaken

Tijdens de  tweede themabijeenkomst staan veiligheid en financiën centraal. Het is altijd goed om tijdig over financiële zaken na te denken en te weten hoe u de risico’s kunt beperken. Wat gebeurt er met uw geld als u het niet meer zelf kunt beheren, geeft u dan uw pinpasje mee? Heeft u een levenstestament? Daarin legt u vast wie mag beslissen over uw geld, uw woning of medische behandelingen als u daar zelf door ziekte niet meer toe in staat bent. Liggen uw sieraden in het zicht? Dit zijn vragen die aan de orde komen, maar er komt nog veel meer aan bod. Tijdens de informatiebijeenkomsten krijgt u informatie en praktische tips om zo lang mogelijk regie te houden op uw geldzaken. Ook bij deze bijeenkomst er gelegenheid om vragen te stellen. 
 

Meer weten?

In de maand mei en september zullen 8 informatiebijeenkomsten worden georganiseerd. Daarnaast zal ook een terugspeeltheater georganiseerd worden. 
 
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Voor iedere deelnemer staat een gratis kopje koffie of thee klaar en is er na afloop foldermateriaal en een presentje beschikbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom. U hoeft zich niet aan te melden.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Boot, coördinator informatiebijeenkomsten van Welzijn Stichtse Vecht , telefoon: 0346-290710 of e-mail m.boot@welzijnsv.nl