Nieuws

Regeling gratis VOG verruimd

Vanaf 13 maart 2019 kunnen nog meer organisaties die met vrijwilligers werken, deelnemen aan de Regeling Gratis VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Bijvoorbeeld VOF's en eenmanszaken.

Het doel deze regeling is bijdragen aan veiligheid binnen vrijwilligersorganisaties en het hele vrijwilligerswerk. Zoveel mogelijk organisaties moeten zich daarom kunnen aanmelden voor de regeling. Voorheen was in de regeling echter de voorwaarde opgenomen dat de organisatie rechtspersoonlijkheid en volledige rechtsbevoegdheid moest bezitten. Hierdoor vielen kleinere organisaties, zoals eenmanszaken of VOF’s, buiten het bereik van deze regeling.

Daarom heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Hugo de Jonge, besloten deze voorwaarde te schrappen. Hierdoor kunnen ook organisaties zonder rechtspersoonlijkheid, waarbinnen vrijwilligers met kwetsbare personen werken, kunnen worden toegelaten tot de regeling. Natuurlijk altijd onder voorwaarde dat zij een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid toepassen en ook verder voldoen aan de regeling. Meld je organisatie aan op www.gratisvog.nl. Daar helpen ze je gratis bij je aanmelding.

Bron: Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV)

Ook vrijwilligers nodig?

Maak een account aan en plaats je vacatures

Maak een account aan