Mentorschap Midden Nederland Jubileummagazine

Iedereen die niet in staat is zelf zijn belangen te behartigen, heeft recht op een vertegenwoordiger.

Mentorschap Midden Nederland

Sommige mensen zijn door een ziekte of beperking niet volledig in staat om zelf beslissingen te nemen en voor zichzelf op te komen. Maar wat als hij/ zij niemand om zich heen heeft om dat voor hem/ haar te doen? Mentorschap Midden Nederland (MMN) zet zich voor deze mensen mentoren in. Mentoren zijn vrijwilligers die door de rechtbank worden benoemd en wettelijk vertegenwoordiger, vertrouwenspersoon, belangenbehartiger en adviseur zijn voor hun cliënt.

Jubileummagazine

Ruim 10 jaar geleden zagen met name zorginstellingen dat er behoefte was aan wettelijk vertegenwoordigers voor cliënten zonder familie. Speciaal opgerichte stichtingen gingen vrijwilligers werven, opleiden en inzetten als juridisch mentor. Ter gelegenheid van het tienjaarig bestaan van Mentorschap Midden Nederland en Noordwest-Holland is het magazine `MENTOR` uitgegeven.

Als mentor echt van betekenis kunnen zijn

Mentoren zijn wettelijk vertegenwoordigers. De rechter stelt het mentorschap in wanneer een persoon niet (volledig) in staat is voor zichzelf op te komen. De mentoren zijn vrijwilligers en werken zelfstandig. MMN ondersteunt mentoren bij hun werk, onder meer met een introductietraining, individuele begeleiding, themabijeenkomsten en onderlinge uitwisseling. Jaarlijks word er een landelijke 'Dag van de Mentor' georganiseerd door Mentorschap Netwerk Nederland (www.mentorschap.nl) waar mentoren uit het hele land elkaar ontmoeten. 

Mentorschap Midden Nederland is voortdurend op zoek naar nieuwe mentoren. Zij informeren hier dan ook graag over. 

Bent u enthousiast geworden? Bekijk de vacatures van MMN in Stichtse Vecht!

Meer informatie

  • Denkt u dat mentorschap iets voor u is?
  • Wilt u mentor worden?
  • Kent u iemand die een mentor nodig heeft?
  • Wilt u meer informatie of advies over mentorschap?
 
Mentorschap Midden Nederland komt graag met u in contact! Zie www.mentorschapmiddennederland.nl en www.stichtingmentorschap.nl