Campagne "Maak er een punt van"

Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maak er een punt van

Maak er een punt van is een campagne van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De campagne richt zich op organisaties waar vrijwilligers met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking werken.Doel van de campagne is het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Wanneer een vrijwilliger misbruik maakt van zijn positie heeft dat ingrijpende gevolgen voor het slachtoffer en de organisatie. Als organisatie waar vrijwilligers met minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking werken, hoor je er alles aan te doen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Neem actie 

Denk niet ‘bij ons kan niets gebeuren’, de ervaring leert helaas dat het binnen elke organisatie voor kan komen, door vrijwilligers waarvan je het niet verwacht. Wees niet bang om vrijwilligers af te schrikken. Door maatregelen te nemen en zorgvuldig te werk te gaan, laat je juist zien dat je hun werk serieus neemt!
 
 • Zorg dat vrijwilligers een VOG hebben
  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een vrijwilliger in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie. Belangrijke informatie voor het creëren van een veilige omgeving. Zorg dat al uw vrijwilligers een VOG hebben. Deze is eenvoudig aan te vragen en in veel gevallen gratis, kijk op gratisvog.nl
   
 • Hanteer heldere omgangsregels
  Voor een veilige omgeving voor minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking is het belangrijk om omgangsregels te hebben. Het actief hanteren en uitdragen van omgangsregels helpt om overschrijding van grenzen te voorkomen. Ook is het belangrijk om een gedragscode en een meldprotocol in te voeren. Zo weet iedereen wat wel en geen passend gedrag is binnen de afgesproken regels. En wat je moet doen als het toch mis gaat.
   
 • Stel een vertrouwenscontactpersoon aan
  De vertrouwenscontactpersoon is binnen de organisatie het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksueel grensoverschrijdend gedrag en daarover wil praten. 
   
 • Wees zorgvuldig bij het aannemen van vrijwilligers
  Voor een veilige omgeving is een zorgvuldige aannameprocedure van vrijwilligers cruciaal. Het is dan ook raadzaam hen vooraf te screenen. Vraag naar de motivatie om een functie te vervullen en referenties en controleer deze.

 

Toolkits

Organisaties kunnen  direct aan de slag met de toolkits

 

Maak er een punt van is een campagne van de Rijksoverheid. De campagne wordt gesteund door Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV)sportbrancheorganisatie NOC*NSF en CIO - Interkerkelijk Contact in Overheidszaken.