Netwerkbijeenkomsten

In 2012 is de Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht begonnen met het vormen van een netwerkgroep Zorg en Welzijn Stichtse Vecht. Doelstelling van deze netwerkgroep is de samenwerking tussen de organisaties, werkzaam in zorg en welzijn in de gemeente Stichtse Vecht te bevorderen en te versterken. Het gaat daarbij om organisaties waarbij vrijwilligers werkzaam zijn. In de toekomst willen wij netwerkgroepen starten in verschillende sectoren.   
 

Het netwerk

De missie van het netwerk is “verbinden”; samenwerking tussen organisaties tot stand brengen en versterken.  Elke organisatie werkt op haar eigen wijze aan een maatschappelijk doel. Om dit doel te kunnen bereiken, en in het belang van de mensen waarvoor men zich inzet, moet men elkaar wel opzoeken en samenwerking tot stand brengen. Het gaat daarbij om meer dan alleen verbinding tussen formele en informele organisaties. Ook onderlinge samenwerking is belangrijk. Professionele organisaties en vrijwilligersorganisaties zullen elkaar nu, en in de toekomst hard nodig hebben.
 

Netwerkbijeenkomst

Ongeveer eenmaal per jaar organiseert de Vrijwilligerscentrale een netwerkbijeenkomst samen met een voorbereidingsgroepje gevormd uit de deelnemers van het netwerk. In deze bijeenkomst zal een bijzonder, actueel of aansprekend thema worden besproken. Ook is er gelegenheid tot onderlinge (informele) ontmoeting. 
 
Wilt u meer informatie over de Netwerkbijeenkomsten? Neem dan contact op met de Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht.
 

Ook vrijwilligers nodig?

Maak een account aan en plaats je vacatures

Maak een account aan