Missie en Visie

De Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht vindt vrijwillige inzet van onschatbaar belang voor een leefbare samenleving. 
 
De vrijwillige inzet van burgers is zo belangrijk omdat het 
 
  • onbetaalbare zorg, diensten en activiteiten oplevert 
  • de meest vanzelfsprekende manier is om je maatschappelijke betrokkenheid te uiten 
  • velen de mogelijkheid biedt om maatschappelijk mee te doen 
  • sociaal kapitaal, sociale netwerken en onderling vertrouwen oplevert
 
Wij zien dat in de huidige veranderende maatschappij er steeds meer van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties wordt gevraagd.
 
Wij willen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties ondersteunen en stimuleren om sterk te staan en willen daarmee een bijdrage leveren om (lokale) vrijwillige inzet te behouden en te vergroten. 
 
Wij stimuleren dat zoveel mogelijk burgers deelnemen aan vrijwilligerswerk.
 
De Vrijwilligerscentrale is er voor alle vrijwilligers en hun organisaties in de gemeente Stichtse Vecht.