informatie voor organisaties

De jongeren van vandaag zijn uw vrijwilligers in de toekomst

Het doel van de maatschappelijke stage (MaS) is jongeren tijdens hun schooltijd kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. Zij worden uitgedaagd om zichzelf vrijwillig in te zetten voor hun leefomgeving of anderen. Uw organisatie kan onze jongeren deze mooie kans geven! Door hen een maatschappelijke stageplaats in uw organisatie te bieden, laat u ze immers een waardevol aspect van de samenleving ontdekken. Tegelijkertijd creëert u met het binnenhalen van leerlingen ook kansen voor uw organisatie: u investeert vandaag in de vrijwilligers van de toekomst!

Wat kan ik verwachten van de maatschappelijk stagiair?

De stagiair kiest een maatschappelijke stage uit het aanbod op de MaS-markt, de stagevacaturebank of  gaat zelf op zoek naar een maatschappelijke stage. De school deelt aan elke leerling een boekje uit over de MaS, hier zit ook een stagecontract in. Tijdens het kennismakingsgesprek of anders uiterlijk op de eerste stagedag, neemt de stagiair een stagecontract mee. Wij gaan ervan uit dat u dit contract ondertekent en meegeeft aan de leerling.Na afloop van de stage ondertekent u een urenformulier. Sommige leerlingen zullen een presentatie naderhand dienen te houden over hun maatschappelijke stage, anderen schrijven hiervan een verslag. 

De maatschappelijk makelaar
In de gemeente Stichtse Vecht is de makelaarsfunctie ondergebracht bij de Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht. Maatschappelijk makelaar
 Maaike Schalk informeert en adviseert scholen, stagebiedende organisaties en andere betrokken partijen over MaS. Als stagebiedende organisatie kunt u bij haar terecht voor:

- Informatie over MaS en het samenwerkingsverband in de regio

- Advies over geschikte stageopdrachten

- Trainingen of workshops inzake het begeleiden en behouden van jongeren tijdens de MaS

- Ondersteuning bij het aanbieden van stages via de stagebank MaS

Wat wordt van organisaties verwacht:

- Zorg voor een enthousiaste en betrokken begeleider.

Weet wat MaS inhoudt, wat de voorwaarden zijn en welke werkzaamheden de leerlingen kunnen verrichten.

Zorg dat u vooraf weet welke leerlingen stage komen lopen.

Geef de leerlingen een kleine introductie over uw organisatie tijdens de eerste stagedag.

Zoek uit wat zij van uw organisatie (en van de MaS) verwachten.

Wees duidelijk in wat u van hen verwacht.

Maak praktische afspraken; Bij wie kunnen ze terecht als er problemen zijn? Wat moeten leerlingen doen als ze ziek zijn?

Vraag leerlingen, zowel tijdens als na afloop, naar hun ervaringenvaringen.

Ook vrijwilligers nodig?

Maak een account aan en plaats je vacatures

Maak een account aan