Info over MaS

Jouw hulp en inzet doen er toe!

Tijdens de Maatschappelijke Stage(MaS) krijg je de kans om te ontdekken hoe leuk het is om je in te zetten op plekken waar ze jouw hulp goed kunnen gebruiken; in de buurt, op een club, binnen een vereniging of bijvoorbeeld in een verzorgingstehuis. 

De voordelen van MaS voor jou én voor je omgeving

- Jij maakt kennis met vrijwilligerswerk. Je werkt met mensen die je normaal misschien niet zo snel ontmoet. Je helpt anderen. Je ontdekt dat je inzet belangrijk is.
- Organisaties krijgen tijdelijk een nieuwe vrijwilliger. Ze krijgen van jou ook nieuwe ideeën.
 Door jouw hulp kunnen (extra) activiteiten worden uitgevoerd voor de samenleving.

Om de maatschappelijke stages goed te ontwikkelen en organiseren heeft de Vrijwilligerscentrale een belangrijke rol gekregen. Wij vervullen de rol van maatschappelijk makelaar, dat wil zeggen dat wij bemiddelen tussen scholen, leerlingen en de maatschappelijke organisaties.
 

Wat is verplicht?
Met ingang van het schooljaar 2014/2015 is de maatschappelijke stage geen wettelijke verplichting meer. Net als veel scholen elders in Nederland hebben de 3 scholen in onze gemeente tot op heden besloten maatschappelijke stages wel op te nemen in het verplichte lespakket. Het aantal uren maatschappelijke stage is nu 20 uur. 

Richtlijnen MaS
Je doet een stage voor of binnen een vrijwilligersorganisatie, een professionele non-profit organisatie of bij een maatschappelijke activiteit van burgers. Stages bij organisaties of bedrijven met een winstoogmerk zijn niet toegestaan, tenzij de stage plaatsvindt bij een maatschappelijk project van dit bedrijf. 
Een maatschappelijke stage doe je voor een ander. Bij maatschappelijke stage gaat het om persoonlijke ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid. Dit in tegenstelling tot een beroepsstage waarin het ontwikkelen van beroepsvaardigheden centraal staan. 
 
Je krijgt geen geld voor de stage. Het gaat om je vrijwillig inzetten voor een ander.

Ook vrijwilligers nodig?

Maak een account aan en plaats je vacatures

Maak een account aan